Skip to content

Valberedning 2019

Valberedningens sammansättning för årsstämma 2019.

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs på extra årsstämman den 14 september 2017, består av:

  • Patrik Sobocki, utsedd av Stiftelsen Industrifonden
  • Jon Öyvind Eriksen, utsedd av Investinor AS
  • Karl Tobieson, utsedd av Linc AB
  • Thomas Eklund (styrelsens ordförande)

Valberedningen ska före årsstämman 2019 utarbeta förslag till val av ordförande och övriga styrelseledamöter, val av ordförande för årsstämman, val av revisorer, fastställande av arvoden och liknande frågor.

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen inför årsstämman den 8 maj 2019 kan göra det via e-post till info@calliditas.com. Förslagen ska lämnas in till valberedningen före den 19 mars 2019.