Skip to content

Våra produkter

TARPEYO har fått ett accelererat godkännande av US Food and Drug Administration (FDA) för användning i USA.
Tarpeyo marknadsförs endast av Calliditas Therapeutics AB i USA.

PARTNERSKAP

Kinpeygo® har beviljats villkorligt marknadsföringstillstånd av den Europeiska kommissionen. Det kommer att marknadsföras exklusivt av STADA Arzneimittel AG i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).