Skip to content

VÅRA PRODUKTER

United States

TARPEYO har fått ett accelererat godkännande av US Food and Drug Administration (FDA) för användning i USA.
Tarpeyo marknadsförs endast av Calliditas Therapeutics AB i USA.

Europe

Kinpeygo® har beviljats villkorat marknadsgodkännande av Europeiska kommissionen. Det kommer att marknadsföras exklusivt av STADA Arzneimittel AG i Europeiska ekonomiska samarbetsorådet, Storbritannien och Schweiz.