Aktiekapital (SEK)
Tidpunkt Händelse Förändring i antal aktier och röster Antal aktier och röster efter transaktionen Förändring Totalt Kvot-värde
April 2004 Bolagets bildande 1,000 1,000 100,000 100,000 100
Oktober 2004 Nyemission 12 1,012 1,200 101,200 100
Februari 2005 Nyemission 178 1,190 17,800 119,000 100
Februari 2009 Nyemission 132 1,322 13,200 132,000 100
Juli 2012 Nyemission 664 1,986 66,400 198,600 100
December 2013 Nyemission 813 2,799 81,300 279,900 100
Mars 2014 Nyemission 189 2,988 18,900 298,800 100
Juni 2014 Nyemission 809 3,797 80,900 379,700 100
Juli 2015 Nyemission 756 4,553 75,600 455,300 100
Maj 2016 Nyemission 752 5,305 75,200 530,500 100
Maj 2017 Nyemission 605 5,910 60,500 591,000 100
Maj 2017 Aktiesplit (1:10) 53,190 59,100 591,000 10
September 2017 Nyemission 7,026 66,126 70,260 661,260 10
Oktober 2017 Nyemission 566 66,692 5,660 666,920 10
November 2017 Aktiesplit (1:250) 16,606,308 16,673,000 666,920 0.04
Juni 2018 Konvertering av brygglån i samband med notering på Nasdaq Stockholm 2,114,903 18,787,903 84,596.12 751,516.12 0.04
Juni 2018 Nyemission i samband med notering på Nasdaq Stockholm 14,444,444 33,232,347 577,777.76 1,329,293.88 0.04
Juli 2018 Nyemission (utnyttjande av övertilldelningsoption) 1,970,000 35,202,347 78,800.00 1,408,093.88 0.04
Juli 2019 Nyemission 3,505,291 38,707,638 140,211.64 1,548,305.52 0.04
Juni 2020 Nyemission i samband med notering på Nasdaq Global Select, USA 9,230,770 47,938,408 369,230.80 1,917,536.32 0.04
Juli 2020 Nyemission (utnyttjande av övertilldelningsoption) 706,676 48,645,084 28,267.04 1,945,803.36 0.04
Juli 2020 Lösen av teckningsoptionsprogram 1,185,250 49,830,334 47,410.00 1,993,213.36 0.04
September 2020 Lösen av teckningsoptionsprogram 111,250 49,941,584 4,450.00 1,997,663.36 0.04
Augusti 2021 Nyemission 2,400,000 52,341,584 96,000.00 2,093,663.36 0.04
April 2022 Inlösen av teckningsoptionsprogram 830,586 53,172,170 33,223.44 2,126,886.80 0.04
Juni 2022 Inlösen av teckningsoptionsprogram 26,000 53,198,170 1,040.0 2,127,926.80 0.04
Juni/Juli 2022 Skapande och konvertering av C-aktier till stamaktier/td> 5,908,018 59,106,188 236,320.72 2,364,247.52 0.04
Juli 2022 Utnyttjande av incitamentsprogram 51,399 59,157,587 2,055.96 2,366,303.48 0.04
December 2022 Utnyttjande av incitamentsprogram 415,000 59,572,587 16,600 2,382,903.48 0.04
Januari 2023 Utnyttjande av incitamentsprogram 7,500 59,580,087 300 2,383,203.48 0.04