Skip to content

Investerare

Calliditas besitter gedigen erfarenhet av läkemedelsutveckling och expertis i att selektivt utforska behandlingar för sällsynta sjukdomar där det finns en betydande logik och ett stort medicinskt behov. För detta ändamål strävar vi efter att maximera potentialen hos våra produkter genom att på egen hand marknadsföra och sälja i USA och genom strategiska partnerskap i andra regioner såsom i Kina och i Europa. Dessutom är vi dedikerade i att förbättra vår produktportfölj genom att identifiera och licensiera ytterligare produktkandidater i sent skede som passar väl in i vårt utbud både strategiskt och kommersiellt.

Bokslutskommuniké 2023

Calliditas kvartalsrapport för perioden januari – december 2023 publicerades på engelska och svenska kl. 07.00 onsdagen den 21 februari 2024.

Webcast med telekonferens: klockan 14:30 samma dag.

IR-Kontakt

Åsa Hillsten

Head of IR and Sustainability