Skip to content

Investerare

Calliditas utnyttjar avsevärd erfarenhet av läkemedelsutveckling och egenutvecklad formuleringsexpertis för att selektivt utforska behandlingar för sällsynta sjukdomar där det finns en betydande rational och ett stort medicinskt behov. För detta ändamål strävar vi efter att maximera potentialen hos våra produkter genom att kommersialisera på egen hand i USA och genom strategiska partnerskap i andra regioner. Dessutom är vi intresserade av att förbättra vår produktportfölj genom att identifiera och inlicensiera ytterligare produktkandidater i sent skede som passar väl in både strategiskt och kommersiellt.

Delårsrapport Q1 2023

Den 16 maj 2023, klockan 07:00 CEST, publicerade Calliditas Therapeutics sin delårsrapport för Q1 2023.

Webcast med telekonferens: klockan 14:30 samma dag.

Pressmeddelanden

IR-Kontakt

Åsa Hillsten

Head of Investor Relations