Skip to content

Banbrytande metoder för sällsynta sjukdomar

Vi är dedikerade åt att identifiera och utveckla nya behandlingar för sjukdomar som drabbar färre än 200 000 individer i USA. Förutom våra ledande produkter, TARPEYO® (budesonid) kapslar med fördröjd frisättning och Kinpeygo®, har Calliditas också en projektportfölj för att adressera flera olika sjukdomar, inklusive primär biliär kolangit och skivepitelcancer i huvud och nacke.

VÅR PROJEKTPORTFÖLJ

Prekliniskt
Fas 1
Fas 2
Fas 3
Marknadsförs
Rättigheter
Kommersiell region
NEFECON*
IgAN
USA
Resten av världen, utom där partnerskap ingåtts
IgAN
EU, Storbritannien, Schweiz
IgAN
Kina, Hong Kong, Macao, Taiwan, Singapore, Sydkorea
IgAN
Japan
Setanaxib
Primär gallkolangit
Globalt
Skivepitelkarcinom i huvud och hals
Globalt
Idiopatisk lungfibros
Globalt
Alports syndrom
Globalt
Kommersiell fas:
Pågående studie:
Planerad studie:
Forskarledd studie:

* Godkänt i USA under varumärket TARPEYO® för att minska förlusten av njurfunktionen hos vuxna med primär IgAN med risk för sjukdomsprogression, har fått villkorliga godkännanden i EES och Storbritannien under varumärket Kinpeygo® för behandling av primär IgAN hos vuxna som riskerar ett snabbt sjukdomsförlopp och har en urinpro- tein/kreatininkvot (UPCR) ≥ 1,5 g/g, samt även villkorligt godkännande i Kina under varumärket Nefecon®.

SETANAXIB: INRIKTAD MOT PRIMÄR GALLKOLANGIT MED NOX-ENZYMINHIBITION

I en fas 2a-studie med patienter med primär biliär kolangit (PBC) noterades statistiskt signifikanta förbättringar av trötthet och leverstelhet.

För närvarande ger Calliditas Therapeutics inte tillgång till undersökningsprodukter utanför kliniska prövningar. Du och din vårdgivare kan lära dig mer om vår kliniska behandling tester genom att besöka www.clinicaltrials.gov och söka efter ”Calliditas Therapeutics”,