Skip to content

Ägarstruktur

Ägande per 31 december 2022 Antal aktier Procent
BVF Partners LP 6 260 311 10,51%
Linc AB 5 962 312 10,01%
Calliditas Therapeutics AB 5 908 018 9,92%
Stiftelsen Industrifonden 3 830 440 6,43%
Fjärde AP-fonden 2 663 000 4,47%
Avanza Pension 2 079 201 3,49%
Handelsbanken Fonder 2 069 220 3,47%
Unionen 2 058 342 3,46%
Polar Capital 1 500 000 2,52%
Sofinnova Partners 1 408 078 2,36%
Övriga aktieägare 25 833 665 43,37%
Totalt antal aktier 59 572 587 100%