Skip to content

Ägarstruktur

Ägande per 30 september 2022 Antal aktier Procent
BVF Partners LP 6,331,562 10.70%
Calliditas Therapeutics AB 5,908,018 9.99%
Linc AB 5,486,108 9.27%
Stiftelsen Industrifonden 4,145,440 7.01%
Fjärde AP-fonden 3,163,000 5.35%
Handelsbanken Fonder 2,068,521 3.50%
Unionen 2,058,342 3.48%
Swedbank Robur Fonder 1,996,471 3.37%
Avanza Pension 1,994,314 3.37%
Sofinnova Partners 1,408,078 2.38%
Övriga aktieägare 24,597,733 41.58%
Totalt antal aktier 59,157,587 100%