Skip to content

Vår expertis hjälper patienter

Calliditas är dedikerade till att utöka behandlingsalternativen och etablera nya standarder för vård för personer med sällsynta sjukdomar. Genom att dra nytta av vår expertis inom läkemedelsutveckling och utnyttja våra strategiska partnerskap identifierar, utvecklar och marknadsför vi snabbt och effektivt en uppsättning innovativa läkemedel som kan förbättra patienters liv. Nyligen har vi framgångsrikt kommersialiserat vår ledande läkemedelskandidat i USA och lanserade den i Europa i samarbete med våra partners, med planer på att söka godkännande i Asien.

LEDNING

Calliditas leds av en erfaren och engagerad ledningsgrupp. Teamet har stor kunskap om läkemedelsindustrin, samt kommersiell och allmän ledningsexpertis. Vår bredare ledningsgrupp har erfarenhet från företag som GlaxoSmithKline, Pfizer, Novo Nordisk, Regeneron, BMS och AstraZeneca.

BOLAGSLEDNING

Renée Aguiar-Lucander

Renée Aguiar-Lucander

Chief Executive Officer
Renée Aguiar-Lucander

Renée Aguiar-Lucander

Chief Executive Officer

Född 1962. CEO sedan 2017.

Utbildning:
Kandidatexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm. MBA från INSEAD.

Erfarenhet:
Renée Aguiar-Lucander var, innan hon anslöt till Calliditas, Partner och COO för Omega Fund Management, ett internationellt investmentbolag specialiserat på life sciences. Tidigare var hon Partner på 3i Group plc i London, där hon ansvarade för förvaltningen av noterade bolag inom riskkapitaldivisionen, samt var Co-head för den globala portföljen av äldre investeringar inom life sciences och teknologi. Dessförinnan var Renée Aguiar-Lucander Managing Director och Europeisk sektorchef vid en global investmentbank och har över tolv års erfarenhet av corporate finance, primärt inom media, teknologi och läkemedelssektorn. Innan hon påbörjade sin karriär inom investment banking var hon sälj-och marknadsföringschef för Europa på ett globalt mjukvaruföretag inom finansbranschen.

Övriga nuvarande befattningar: –

Innehav i Bolaget:
Renée Aguiar-Lucander innehar 643 000 aktier i Bolaget och 591 000 optioner.

Frank Bringstrup

Frank Bringstrup

Vice President Regulatory Affairs
Frank Bringstrup

Frank Bringstrup

Vice President Regulatory Affairs

Född 1959. VP Regulatory Affairs sedan 2019.

Utbildning:
Läkarutbildning från Köpenhamns universitet. Han har ett diplom i Managing Medical Product

Innovation (MMPI) från Handelshögskolan i Köpenhamn, ett diplom i företagsekonomi från Warwick University, en post graduate-specialistkurs i folkhälsovetenskap från Sundhedsstyrelsen, Danmark.

Erfarenhet:
Frank Bringstrup har över 17 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin inom regel- och tillsynsfrågor och interaktioner med läkemedelsmyndigheterna. Innan han började på Calliditas arbetade han i olika positioner hos Novo Nordisk A/S. Han startade sin professionella karriär först som klinikläkare och därefter Frederiksborg County Medical Advisor.

Innehav i Bolaget:
Frank Bringstrup innehar 8 000 aktier i Bolaget och 95 000 optioner.

Sandra Frithiof

Sandra Frithiof

Head of Human Resources
Sandra Frithiof

Sandra Frithiof

Head of Human Resources

Född 1975. Head of HR sedan 2020.

Utbildning:
Personalvetarprogrammet, Fil.kand, huvudämne pedagogik från Örebro universitet.

Erfarenhet:
Sandra Frithiof har mer än 23 års erfarenhet ifrån HR/personalområdet ifrån olika branscher. Tidigare arbetade Sandra som HR och administrativ chef på Ramberg Advokater. Tidigare HR tjänster inkluderar även Karolinska Universitets sjukhuset, UTC, CGI och Manpower Group.

Innehav i Bolaget: Sandra Frithiof innehar 75,000 optioner.

Fredrik Johansson

Fredrik Johansson

Chief Financial Officer
Fredrik Johansson

Fredrik Johansson

Chief Financial Officer

Född 1977. CFO sedan 2017.

Utbildning:
Studier i handelsrätt vid Jönköping International Business School. Fristående kurser inom handelsrätt, ekonomi och finansiering vid Georgia State University, University of South Carolina och Lunds universitet.

Erfarenhet:
Fredrik Johansson har omfattande erfarenhet från ledande befattningar, främst inom telekom och mjukvara.Tidigare var han CFO och COO hos Birdstep Technology/ Techstep ASA, noterat på Oslobörsen, där han bland annat var ansvarig för förvärvet av, samt den omvända noteringen av, Teki Solutions. Tidigare CFO tjänster inkluderar även Phone Family, Teligent Telecom och Wayfinder Systems.

Innehav i Bolaget:
Fredrik Johansson innehar 42 750 aktier i Bolaget och 205 000 optioner.

Richard Philipson

Richard Philipson

Chief Medical Officer
Richard Philipson

Richard Philipson

Chief Medical Officer

Född 1964. Chief Medical Officer sedan 2020.

Utbildning:
Teknologie kandidatexamen i Biomedical Sciences vid London University och MB MS, Middlesex Hospital Medical School. Medlemskap vid Royal College of General Practitioners, London samt stipendium vid Faculty of Pharmaceutical Medicine, London.

Erfarenhet:
Richard Philipson är utbildad läkare med 24 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Efter att ha arbetat i både stora läkemedelsföretag och mindre bioteknikbolag har han lång erfarenhet av sällsynta sjukdomar och har tagit flera produkter från tidig utveckling till marknaden. Innan han kom till Calliditas arbetade Richard som CMO på det brittiska bioteknikföretaget Trizell där han ledde det kliniska fas 3-programmet med Adstiladrin® och Biologics License-ansökan (BLA) inom icke-muskelinvasiv blåscancer, som lämnades in till amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA 2019. Före Trizell arbetade han på Takeda som Executive Medical Director och innan dess 16 år på GlaxoSmithKline, där han innehade ett antal ledande befattningar, däribland sjukdomsområdeschef och tillförordnad Chief Medical Officer för enheten för sällsynta sjukdomar.

Innan han kom till läkemedelsbranschen arbetade Richard som läkare i flertalet positioner med olika patientgrupper, inklusive patienter med IgA-nefropati.

Innehav i Bolaget: 125 000 optioner.

Jonathan Schur

Jonathan Schur

Group General Counsel
Jonathan Schur

Jonathan Schur

Group General Counsel

Född 1953. Group General Counsel sedan 2020.

Utbildning:
BA från Harvard University, J.D från Harvard Law School.

Erfarenhet:
Jonathan Schur har över 30 års erfarenhet som advokat, är medlem i New Yorks advokatsamfund och var medlem Paris advokatsamfund. Innan han började på Calliditas, Mr Schur har varit partner i Life Sciences-teamet på Goodwin Procter LLP i New York, och innan dess partner och medlem i ledningsgruppen för Dechert LLP:s Pariskontor.

Innehav i Bolaget: Jonathan Schur innehar 165,000 optioner.

Andrew Udell

Andrew Udell

President, North America
Andrew Udell

Andrew Udell

President, North America

Född 1970. Head of North America, Commercial sedan 2020.

Utbildning:
BSc från Lehigh University. MBA från University of Connecticut

Erfarenhet:
Andrew Udell har mer än 20 års kommersiell erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Innan Andrew började på Calliditas arbetade han som Vice President Nordamerika Commercial på NeuroDerm. Andrew började sin karriär i läkemedelsindustrin hos Purdue Pharma och innehade flera försäljnings- och marknadsföringspositioner, bland annat ansvarade han för bolagets varumärken och ledde ett multifunktionellt team för ett mångmiljardsäljande smärtstillande läkemedel.

Innehav i Bolaget:
Andrew Udell innehar 26 000 aktier i Bolaget och 235 000 optioner.

Innehav i Bolaget per den 31 december, 2022.

För mer information om teckningsoptionerna, se avsnittet Ersättning.

STYRELSE

Elmar Schnee

Elmar Schnee

Ordförande
Elmar Schnee

Elmar Schnee

Ordförande

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning:
Master i marknadsföring och ledarskap från SIB.

Styrelseutskott:
Ordförande i ersättningsutskottet.

Erfarenhet:
Elmar Schnee var tidigare VD för Merck Serono och hade en central roll i Merck KGaAs förvärv av Serono. Han har också suttit som General Partner och medlem i Merck KGaAs styrelse samt innehaft flertalet globala seniora positioner för UCB och Sanofi.

Övriga nuvarande uppdrag:
Styrelseordförande i ProCom Rx SA, Moleac Pte Lts, Noorik Biopharmaceuticals AG samt styrelseledamot i Kuste Biopharma, Mindmaze SA och Damian Pharma AG.

Innehav i bolaget:
Elmar Schnee innehar 33 236 aktier i Bolaget, 14 063 aktierätter i styrelse LTIP 2020, 10 624 aktierätter i styrelse LTIP 2021 och 13 926 aktierätter i styrelse LTIP 2022.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Styrelseordförande
Ordförande i ersättningsutskottet
Styrelsemedlem
Medlem i ersättningsutskottet
Medlem i valberedningen
Elisabeth Björk

Elisabeth Björk

Styrelseledamot
Elisabeth Björk

Elisabeth Björk

Styrelseledamot

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning:
MD Karolinska Institutet och docent vid Uppsala Universitet.

Styrelseutskott:
Ledamot i ersättningsutskottet.

Erfarenhet:
Elisabeth Björk är utbildad endokrinolog och docent vid Uppsala Universitet. Elisabeth Björk är Senior Vice President, global chef för utvecklingen av läkemedel i sen fas inom områdena hjärta/kärl, diabetes och kronisk njursjukdom, forskning och utveckling av bioläkemedel på AstraZeneca, och leder den globala medicinutvecklingen inom detta område. Under sin karriär på AstraZeneca har hon skaffat sig en bred erfarenhet av läkemedelsutveckling inom bland annat klinisk utveckling i fas I-IV, stora utvecklingsprogram, globala ansökningar hos och kontakt med läkemedelsmyndigheter (FDA, EMA, Japan) samt kommersiell strategi

Andra nuvarande uppdrag:
Styrelseledamot i Rocket Pharmaceuticals, Pharvaris NV, Chalmers University of Technology, Chalmers Ventures..

Innehav i bolaget:
Elisabeth Björk innehar 5 356 aktierätter i styrelse LTIP 2022.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Styrelsemedlem
Medlem i ersättningsutskottet
Fred_Driscoll

Fred Driscoll

Styrelseledamot
Fred_Driscoll

Fred Driscoll

Styrelseledamot

Född 1950. Styrelseledamot sedan 2023.

Utbildning:

Kandidatexamen Redovisning, Bentley University

Styrelseutskott:

Erfarenhet:

Fred Driscoll har tjänstgjort som interim Chief Financial Officer på Invivyd, Inc. från oktober 2022 till maj 2023. Sedan maj 2021 till november 2021 har Driscoll tjänstgjort som Chief Financial Officer på Flexion Therapeutics som förvärvades av Pacira Biosciences, en roll som han hade under åren 2013 till 2017, inför börsnoteringen 2014. Innan han började på Flexion Therapeutics var han Chief Financial Officer på Novavax, Inc., ett börsnoterat bioläkemedelsföretag, från 2009 till 2013. Från 2008 till 2009 var Driscoll VD för Genelabs Technologies, Inc., ett börsnoterat bioläkemedels- och diagnostikföretag som senare förvärvades av GlaxoSmithKline. Han har tidigare varit Genelabs Chief Financial Officer från 2007 till 2008. Från 2003 till 2006 var Driscoll Chief Executive Officer på OXiGENE, Inc., ett biofarmaceutiskt företag och från 2000 till 2003 som Chief Financial Officer. Driscoll har också varit styrelseordförande och ordförande för revisionsutskottet på OXiGENE och som medlem av revisionskommittén för Cynapsus, som såldes till Sunovion Pharmaceuticals 2016.

Andra nuvarande uppdrag:

Driscoll verkar för närvarande som styrelseledamot för Cellectar BioSciences, Cue BioPharma och MEI Pharma.

Innehav i bolaget:

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Styrelseledamot
Hilde Furberg

Hilde Furberg

Styrelseledamot
Hilde Furberg

Hilde Furberg

Styrelseledamot

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning:
Civilingenjörsexamen från Oslo universitet, Norge.

Styrelseutskott:
Ledamot i revisionsutskottet.

Erfarenhet:
Hilde Furberg är en oberoende konsult och en professionell styrelseledamot. Hon har bred erfarenhet av ledarskap från hennes 35 år i försäljning, marknadsföring, strategi och management inom Pharma / Biotech. Hennes erfarenhet ligger inom olika områden av sällsynta sjukdomar, i allt från små till stora globala företag. Hilde har arbetat i företag som Genzyme och Baxter, hon var senast SVP och General Manger / European Head of Rare Diseases för Sanofi Genzyme. Förutom att arbeta för Genzyme / Sanofi Genzyme har Hilde sedan 2005 varit en icke-verkställande direktör och styrelseledamot i Probi, Pronova, Clavis, Bergenbio och Algeta.

Övriga nuvarande befattningar:
Hon är för närvarande en industriell rådgivare till Investinor och styrelseledamot i PCI Biotech, Herantis Pharma, Sedana Medical, Bio-Me och Pluvia Biotech.

Innehav i Bolaget:
Hilde Furberg innehar 53 199 aktier i bolaget, 4 327 aktierätter i styrelse LTIP 2020, 4 086 aktierätter i styrelse LTIP 2021 och 5 356 aktierätter i styrelse LTIP 2022.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Styrelsemedlem
Medlem i revisionsutskottet
Diane Parks

Diane Parks

Styrelseledamot
Diane Parks

Diane Parks

Styrelseledamot

Född 1952. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning:
Magisterexamen från Kansas State University och en MBA från Georgia State University.

Styrelseutskott:
Ledamot i ersättningsutskottet.

Erfarenhet:
Diane Parks är en ledande befattningshavare med lång erfarenhet inom försäljning och marknadsföring i USA där hon har haft positioner som exempelvis Head of US Commercial på Kite Pharma, Vice President Sales på Amgen och chef för global marknadsföring hos Pharmacyclics.

Andra nuvarande uppdrag:
Styrelseledamot i CTI BioPharma, TriSalus Life Sciences, Kura Oncology, Soligenix och Celularity.

Innehav i bolaget:
Diane Parks innehar 8 499 aktier i bolaget, 4 327 aktierätter i styrelse LTIP 2020, 4 086 aktierätter i styrelse LTIP 2021 och 5 356 aktierätter i styrelse LTIP 2022.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Styrelsemedlem
Medlem i ersättningsutskottet
Henrik Stenqvist

Henrik Stenqvist

Styrelseledamot
Henrik Stenqvist

Henrik Stenqvist

Styrelseledamot

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning:
Examen i Finance and Business Administration från Linköpings universitet.

Styrelseutskott:
Ordförande i revisionsutskottet.

Erfarenhet:
Henrik Stenqvist har varit CFO för flera börsnoterade life science-företag och för närvarande är han CFO för SOBI. Tidigare befattningar inkluderar CFO på Recipharm, CFO på Meda, Regional Finance Director på AstraZeneca, Finance Director på Astra Export & Trading och styrelseledamot i MedCap AB.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot i Midsona AB

Innehav i Bolaget:
Henrik innehar 10 000 aktier i Calliditas och 5 356 aktierätter i styrelse LTIP 2022.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Ordförande i revisionsutskottet
Styrelsemedlem

Ägande i bolaget per 28 februari 2023.

* För mer information angående incitamentsprogrammen, se Ersättning.

HISTORIK

Sedan Calliditas grundades 2004 har bolaget arbetat för att förse patienter med behov med livsviktiga mediciner.

2022

KOMMERSIELL LANSERING AV TARPEYO I USA

TARPEYO®-kapseln (budesonid) med fördröjd frisättning blev kommersiellt tillgänglig i USA

NEFECON I EUROPA, KINA OCH ANDRA REGIONER

Efter ett positivt yttrande från Committee for Medicinal Product for Human Use (CHMP) vid Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) godkände Europeiska kommissionen KINPEYGO i Europa, och beviljade Calliditas ett villkorat försäljningstillstånd för vuxna med primär IgAN-nefropati som riskerar att drabbas av snabb sjukdomsprogression

Kinesiska myndigheten National Medical Products Administration (NMPA) accepterade Everest Medicines regulatoriska ansökan om marknadsgodkännande (New Drug Application, NDA) för Nefecon

DEN KLINISKA UTVECKLINGEN MED SETANAXIB FORTSKRIDER

Den första patienten randomiserades i den registreringsgrundande fas 2b/3-studien TRANSFORM på patienter med primär gallkolangit (PBC)

Den första patienten randomiserades i proof-of-concept fas 2-studien på patienter med huvud- och halscancer

2021

TARPEYO ERHÅLLER GODKÄNNANDE FRÅN FDA FÖR IgA-NEFROPATI

Den 15 december 2021 beviljade FDA Calliditas ett accelererat godkännande av TARPEYO för att minska proteinuri vid IgAN-nefropati. TARPEYO blev den första och enda godkända behandlingen för denna indikation

Skickade in en ny läkemedelsansökan (New Drug Application) till amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och ansökan om marknadsgodkännande (Marketing Authorisation Application) till European Medicines Agency (EMA) för patienter med primär IgA-nefropati

Patientrekryteringen slutförd för fas 3-studien NefIgArd

KOMMERSIELLT SAMARBETSAVTAL I EUROPA

Ingick samarbetsavtal med STADA Arzneimittel AG för att registrera och kommersialisera en specialterapi för IgA-nefropati i Europa

FÖRVÄRV AV GENKYOTEX

Fullbordade förvärvet av Genkyotex, som blev ett helägt dotterbolag till Calliditas och avnoterades från Euronext-börserna

SÄKRAD FINANSIERING 

Beslutade om en riktad nyemission om 2,4 miljoner aktier som tillförde cirka 324 miljoner kronor

Säkrade ett lån på 75 miljoner USD från Kreos Capital

2020

LYCKADE TOPLINE FAS 2-DATA MED NEFECON

Tillkännagav positiva topline-data från den registreringsgrundande fas 3-studien Neflgard

NOTERING I USA

Noterades på Nasdaq Global Select Market, med en kapitalanskaffning om cirka 90 miljoner USD.

FÖRVÄRV AV GENKYOTEX

Förvärvade en kontrollpost i Genkyotex SA.

2019

CALLIDITAS INGÅR GLOBALA SAMARBETSAVTAL

Calliditas Therapeutics och Everest Medicines ingick avtal för att utveckla och kommersialisera Calliditas ledande produktkandidat för IgA-nefropati i den kinesiska regionen och Singapore.

UTVECKLINGEN MED PROJEKTPORTFÖLJEN FORTSKRIDER

Avslutad rekrytering till den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien NeflgArd del A

Tecknade en exklusiv inlicensiering av Budenofalk 3mg orala kapslar för den amerikanska marknaden från det tyska läkemedelsföretaget Dr. Falk Pharma GmbH

CALLIDITAS INLEDER ETABLERING I USA

Utnämning av Vice President Commercial, North America

2018

FÖRSTA PATIENTEN REKRYTERAD TILL REGISTRERINGSGRUNDANDE FAS 3-STUDIE

Första patienten rekryterad till den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien NEFIGARD med ledande läkemedelskandidaten NEFECON

NOTERING PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Calliditas noterades på Nasdaq Stockholms huvudlista och tog in cirka 739 miljoner kronor.

2017

NAMNBYTE TILL CALLIDITAS THERAPEUTICS

Pharmalink bytte namn till Calliditas Therapeutics

FORTSATT UTVECKLING AV DE KLINISKA STUDIERNA

Positiva resultat från den kliniska fas 2b-studien med Nefecon i primär IgA-nefropati publicerad i The Lancet

FDA accepterade användning av proteinuri som surrogatmarkör och design av fas 3-studien

2016

SÄRLÄKEMEDELSSTATUS I EUROPA

Erhöll särläkemedelsklassifiering från EMA för den ledande läkemedelskandidaten NEFECON i Europa

PUBLIKATION OM PROTEINURI SOM SURROGATEFFEKTMÅTT

Tufts Medical Center publicerade en metaanalys-studie relaterad till förändringar av proteinuri som ett surrogateffektmått i IgA Nephropathy i American Journal of Kidney Disease

2015

SAMARBETE MED KIDNEY HEALTH INITIATIVE

Inbjöds till samarbete av KHI (American Society of Nephrology) för att kartlägga proteinuri som ett surrogateffektmått inom IgA-nefropati

FORTSATT UTVECKLING AV DE KLINISKA STUDIERNA

Offentliggjorde de första resultaten från fas 2b-studien NEFIGAN som uppnådde det primära effektmåttet i en planerad interimsanalys

2014

GLOBALA PATENT

Huvudsakliga patent godkänns i USA, Europa, Kina och Hong Kong för den ledande produktkandidaten.

2012

FAS 2B-STUDIEN

Grundarna, inklusive Industrifonden och Bengt Julander, finansierar initiering och genomförande av fas 2b-studien, den så kallade NEFIGAN-studien.

2011

EXKLUSIVA RÄTTIGHETER TILL FORMULERINGSTEKNIKEN

Pharmalink får exklusiva rättigheter till formuleringstekniken TARGIT® för utveckling och tillverkning av dess ledande produktkandidat enligt ett avtal med Archimedes Development Ltd

2010

SÄRLÄKEMEDELSKLASSIFICERING

Pharmalink erhåller särläkemedelsklassificering för sin ledande produktkandidat i USA

2009

FAS 2A-STUDIEN AVSLUTAS

Fas 2a-studien avslutas med positiva resultat.

2008

LEDANDE LÄKEMEDELSKANDIDAT

Bolaget identifierade sin ledande läkemedelskandidat.

2004

BOLAGET GRUNDAS

Calliditas grundades som ett aktiebolag den 20 februari 2004 under namnet Pharmalink AB och registrerades hos Bolagsverket den 15 april 2004.