• Virtuell kapitalmarknadsdag
    20 januari 2021

Sjukdomsöversikt

Calliditas är fokuserat på utveckling och kommersialisering av sin ledande läkemedelskandidat Nefecon.

Nefecon

En potentiell behandling för patienter med IgA-nefropati som riskerar att utveckla njursvikt.

Behind the Mystery: IgA Nephropathy

The Balancing Act, Lifetime TV’s morning program, aired a half-hour segment on IgA Nephropathy in the ‘Behind the Mystery’ program. An IgA patient and Leicester University’s Professor Jonathan Barratt discussed the disease and the challenges patients face due to lack of specifically developed treatments.

Aktiekurs Sverige

Aktiekurs USA

Bokslutskommuniké 2020

Den 18 februari 2021 kl. 07:00 publicerade Calliditas Therapeutics sin bokslutskommuniké för 2020.