• Vi utvecklar globala, högkvalitativa läkemedel i nischindikationer för patienter med ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts

Sjukdomsöversikt

Calliditas är fokuserat på utveckling och kommersialisering av sin ledande läkemedelskandidat Nefecon.

Nefecon

En potentiell behandling för patienter med IgA-nefropati som riskerar att utveckla njursvikt.

Börsintroduktion

Börsintroduktion av Calliditas Therapeutics