• Om oss

    Utvecklar högvärdiga produkter för patienter med sällsynta sjukdomar där det finns ett betydande icke tillgodosett medicinskt behov

  • FDA beviljar Calliditas accelererat godkännande för behandling av patienter med primär IgA-nefrit med risk för snabb sjukdomsprogression

  • Calliditas vinner ‘Company of the Year’ vid European Mediscience Awards 2022

  • Calliditas är stolta över att stödja IgA nefropati-gemenskapen

Vision och strategi

Calliditas vision är att utnyttja sin interdisciplinära expertis inom utveckling av läkemedelsprodukter för att identifiera, utveckla och kommersialisera nya behandlingar inom sällsynta sjukdomar, med ett initialt fokus på njur- och leversjukdomar där det finns ett betydande icke tillgodosett medicinskt behov.

Vår Pipeline

Calliditas är ett biofarmabolag i klinisk fas som fokuserar på att identifiera, utveckla och kommersialisera nya behandlingar av sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar där det finns ett betydande icke tillgodosett medicinskt behov.

Aktiekurs Sverige

Aktiekurs USA

Delårsrapport Q2 2022

Den 18 augusti 2022, klockan 07:00 CEST, publicerade Calliditas Therapeutics sin delårsrapport för andra kvartalet 2022.