• Jefferies presentation

  • Om oss

    Utvecklar högvärdiga produkter för patienter med sällsynta sjukdomar där det finns ett betydande icke tillgodosett medicinskt behov

  • Förlängt PDUFA måldatum för Nefecon i USA

Vision och strategi

Calliditas vision är att utnyttja sin interdisciplinära expertis inom utveckling av läkemedelsprodukter för att identifiera, utveckla och kommersialisera nya behandlingar inom sällsynta sjukdomar, med ett initialt fokus på njur- och leversjukdomar där det finns ett betydande icke tillgodosett medicinskt behov.

Vår Pipeline

Calliditas är ett biofarmabolag i klinisk fas som fokuserar på att identifiera, utveckla och kommersialisera nya behandlingar av sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar där det finns ett betydande icke tillgodosett medicinskt behov.

Aktiekurs Sverige

Aktiekurs USA

Delårsrapport Q3 2021

Den 18 november 2021 kl. 07:00 publicerade Calliditas Therapeutics sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021.

Webcast med telekonferens för Q3 2021, 18 november 2021, kl 14:30 (Europa/Stockholm).