Skip to content

Investera i Calliditas

Calliditas – banar väg för nya behandlingar för sällsynta sjukdomar

Calliditas Therapeutics drar nytta av vetenskaplig expertis och sjukdomsspecifika insikter för att förbättra patienternas liv. Vi är ett kommersiellt biofarmabolag som forskar på, utvecklar och kommersialiserar nya behandlingar för sällsynta sjukdomar. Vi är fast beslutna att skapa fler behandlingsalternativ och nya vårdstandarder för patienter med sällsynta sjukdomar, vilket återspeglas i vår forskningsportfölj med innovativa läkemedel för ej tillgodosedda medicinska behov.

Vår ledande produkt ger behandling avsedd att vara sjukdomsmodifierande mot IgA-nefropati (IgAN), en progressiv njursjukdom som för många patienter kan orsaka kronisk njursvikt (ESRD) och behov av dialys eller organtransplantation. Detta läkemedel, som utvecklats under namnet Nefecon®, beviljades accelererat godkännande av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (U.S. Food and Drug Administration, FDA) under 2021 och marknadsförs idag i USA under varumärket TARPEYO®. Läkemedlet har även fått villkorat godkännande av Europeiska kommissionen under varumärket Kinpeygo® för försäljning i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien. TARPEYO och Kinpeygo granskas för närvarande av FDA och EMA för att kunna erhålla fullständigt godkännande, med den 20 december 2023 som måldatum för beslut enligt Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) i USA.

Nefecon har blivit godkänt i Macao och i Kina och håller även på att granskas av i Singapore och Sydkorea, och Calliditas har också nyligen ingått partnerskap för utvecklingen och kommersialiseringen av Nefecon i Japan.

IgAN är den största av glomerulonefrit-sjukdomarna, vilket innebär att Nefecon har betydande marknadspotential. Detta bevisas av utlicensieringsavtal på över 300 MUSD i initiala betalningar och framtida potentiella milstolpsbetalningar samt sedvanliga royaltyåtaganden.

Vår forskningsportfölj med projekt i sent stadie innehåller en ny plattform med NOX-hämmare. Vår ledande produktkandidat, setanaxib, hämmar enzymer som är inblandade i inflammations- och fibrosmekanismer och är det första läkemedlet i sitt slag som nått det kliniska stadiet. Setanaxib genomgår för närvarande kliniska studier som är inriktade på sällsynta sjukdomar som kännetecknas av inflammation och fibros, exempelvis idiopatisk lungfibros, primär gallkolangit. Calliditas planerar även att initiera en studie med setanixib för Alports syndrom. Baserat på lovande prekliniska resultat genomför vi dessutom en proof-ofconcept-studie av huvud- och halscancer för att finna ytterligare stöd för verkningsmekanismen hos denna terapeutiska klass.

Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, och vi har betydande närvaro i USA, med kontor i New York och New Jersey. Vi har även kontor i Frankrike och Schweiz, där våra team som arbetar med forskning är baserade. Calliditas Therapeutics noterades på NASDAQ Stockholm 2018 (CALTX) och på NASDAQ Global Select Market i USA 2020 (CALT).

Våra värderingar

AGILITET

Vi är flexibla och kan snabbt agera agilt och anpassar oss till föränderliga situationer och krav.

INTEGRITET

Vi tar ansvar för våra handlingar, arbetar enligt högsta etiska standard och vägleds av våra moraliska principer så att vi fattar rätt beslut.

EXPERTIS

Vi drar nytta av våra starka interna erfarenheter och kompetenser samtidigt som vi vid behov kompletterar våra styrkor med kunskapsdelning och externa samarbeten.

PIONJÄRER

Vi utforskar nya tillvägagångssätt och uppmuntrar varandra att finna nya innovativa och pragmatiska arbetsmetoder som följer alla regler.

Investeringshöjdpunkter

sv-calliditas