Skip to content

Att förbättra livet för patienter med sällsynta sjukdomar

Calliditas består av ett kreativt team av forskare, kliniker, och andra ämnesexperter som med medkänsla engagerar sig för personer med sällsynta sjukdomar som står inför höga medicinska behov. Vår framgång som företag beror på vår förmåga att fungera som ett enat team, och vi är fast beslutna att tillhandahålla en säker, stimulerande och uppmuntrande miljö där varje anställd ges möjlighet att blomstra och bidra till vårt uppdrag.

KULTUR OCH KÄRNVÄRDEN

På Calliditas är ett av våra kärnvärden att agera med integritet. Vi håller oss till de högsta etiska standarder och ser kontinuerligt över och anpassar våra policyer och kvalitetskontrollsystem för att säkerställa att vi fortsätter att upprätthålla vår höga standard. Vi anser att en hälsosam arbetsmiljö stärker både individens och företagets övergripande prestation.

Som arbetsgivare arbetar vi för att varje anställd ska känna sig värderad, stöttad och utmanad att växa i sin roll. Att uppmuntra en lämplig balans mellan arbete och privatliv är också av stor betydelse för oss, eftersom vi strävar efter att ha friska anställda och en hälsosam arbetsmiljö. Vi är stolta över att kunna erbjuda en säker och inkluderande arbetsplats med lika utvecklingsmöjligheter för alla.

OUR VALUE WORDS

AGILITY

We are flexible and able to rapidly pivot and adapt to changing situations and requirements.

EXPERTISE

We leverage our strong internal experience and competencies whilst complementing our strengths through knowledge sharing and external collaborations as needed.

INTEGRITY

We take responsibility for our actions and hold ourselves to the highest ethical standards guided by our moral principles to make the right decisions.

PIONEER

We explore novel approaches and empower each other to find new ways of operating in a compliant, innovative and pragmatic manner.