Skip to content

Rekommenderat bud

Uttalande från Calliditas Therapeutics AB (publ):s styrelse med anledning av Asahi Kasei Corporations offentliga uppköpserbjudande

Styrelsen för Calliditas Therapeutics AB (publ) rekommenderar enhälligt att aktieägare och innehavare av amerikanska depåbevis i Calliditas Therapeutics AB (publ) accepterar Asahi Kasei Corporations offentliga uppköpserbjudande.

Asahi Kasei Corporation (”Asahi Kasei” eller ”Erbjudaren”) lämnade den 28 maj 2024 ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i Calliditas (”Aktierna”) för 208 kronor kontant per aktie. Erbjudandet kommer även att innefatta ett samtidigt erbjudande från Erbjudaren att förvärva samtliga amerikanska depåbevis, som vardera representerar två aktier i Calliditas, för 416 kronor kontant per amerikanskt depåbevis, vilket kommer att genomföras i enlighet med amerikansk värdepapperslagstiftning.

Detta uttalande görs av styrelsen i Calliditas Therapeutics AB (publ) i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms takeover-regler (”Punkt II.19”) och Regulation 14D enligt Securities Exchange Act från 1934, i dess ändrade lydelse (tillsammans med Punkt II.19 “Takeover-reglerna”).

För mer information, se Asahi Kasei websida: www.asahi-kasei.com/announcement/se/01.html

IR-Kontakt

Åsa Hillsten

Head of IR and Sustainability