Skip to content

Styrelse

Elmar Schnee

Elmar Schnee

Ordförande
Elmar Schnee

Elmar Schnee

Ordförande

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning:
Master i marknadsföring och ledarskap från SIB.

Styrelseutskott:
Ordförande i ersättningsutskottet.

Erfarenhet:
Elmar Schnee var tidigare VD för Merck Serono och hade en central roll i Merck KGaAs förvärv av Serono. Han har också suttit som General Partner och medlem i Merck KGaAs styrelse samt innehaft flertalet globala seniora positioner för UCB och Sanofi.

Övriga nuvarande uppdrag:
Styrelseordförande i ProCom Rx SA, Moleac Pte Lts, Noorik Biopharmaceuticals AG, styrelseordförande EnteroBiotix samt styrelseledamot i Kuste Biopharma, Mindmaze SA och Damian Pharma AG.

Innehav i bolaget:
Elmar Schnee innehar 33 236 aktier i Bolaget, 10 624 aktierätter i styrelse LTIP 2021, 13 926 aktierätter i styrelse LTIP 2022 och 14 012 aktierätter i styrelse LTIP 2023.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Styrelseordförande
Ordförande i ersättningsutskottet
Styrelsemedlem
Medlem i ersättningsutskottet
Medlem i valberedningen
Elisabeth Björk

Elisabeth Björk

Styrelseledamot
Elisabeth Björk

Elisabeth Björk

Styrelseledamot

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning:
MD Karolinska Institutet och docent vid Uppsala Universitet.

Styrelseutskott:
Ledamot i ersättningsutskottet.

Erfarenhet:
Elisabeth Björk är utbildad endokrinolog och docent vid Uppsala universitet. Elisabeth Björk är sedan 2012 Senior Vice President, global chef för utvecklingen av läkemedel i sen fas inom områdena hjärta/kärl, diabetes och kronisk njursjukdom, forskning och utveckling av bioläkemedel på AstraZeneca, och leder den globala medicinutvecklingen inom detta område. Under sin karriär på AstraZeneca har hon skaffat sig en bred erfarenhet av läkemedelsutveckling inom bland annat klinisk utveckling i fas I-IV, stora utvecklingsprogram, globala ansökningar hos och kontakt med läkemedelsmyndigheter (FDA, EMA, Japan) samt kommersiell strategi.

Andra nuvarande uppdrag:
Styrelseledamot för Rocket Pharmaceuticals, Pharvaris NV, Vicore Pharma AB, Chalmers University of Technology, Betula Consulting AB.

Innehav i bolaget:
Elisabeth Björk innehar 5 356 aktierätter i styrelse LTIP 2022 och 5 389 aktierätter i styrelse LTIP 2023.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Styrelsemedlem
Medlem i ersättningsutskottet
Fred_Driscoll

Fred Driscoll

Styrelseledamot
Fred_Driscoll

Fred Driscoll

Styrelseledamot

Född 1950. Styrelseledamot sedan 2023.

Utbildning:
Kandidatexamen Redovisning, Bentley University

Styrelseutskott:

Erfarenhet:
Fred Driscoll har tjänstgjort som interim Chief Financial Officer på Invivyd, Inc. från oktober 2022 till maj 2023. Sedan maj 2021 till november 2021 har Driscoll tjänstgjort som Chief Financial Officer på Flexion Therapeutics som förvärvades av Pacira Biosciences, en roll som han hade under åren 2013 till 2017, inför börsnoteringen 2014. Innan han började på Flexion Therapeutics var han Chief Financial Officer på Novavax, Inc., ett börsnoterat bioläkemedelsföretag, från 2009 till 2013. Från 2008 till 2009 var Driscoll VD för Genelabs Technologies, Inc., ett börsnoterat bioläkemedels- och diagnostikföretag som senare förvärvades av GlaxoSmithKline. Han har tidigare varit Genelabs Chief Financial Officer från 2007 till 2008. Från 2003 till 2006 var Driscoll Chief Executive Officer på OXiGENE, Inc., ett biofarmaceutiskt företag och från 2000 till 2003 som Chief Financial Officer. Driscoll har också varit styrelseordförande och ordförande för revisionsutskottet på OXiGENE och som medlem av revisionskommittén för Cynapsus, som såldes till Sunovion Pharmaceuticals 2016.

Andra nuvarande uppdrag:
Driscoll verkar för närvarande som styrelseledamot för Cellectar BioSciences, Cue BioPharma och MEI Pharma.

Innehav i bolaget:
5 389 aktierätter i styrelse LTIP 2023.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Styrelseledamot
Hilde Furberg

Hilde Furberg

Styrelseledamot
Hilde Furberg

Hilde Furberg

Styrelseledamot

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning:
Civilingenjörsexamen från Oslo universitet, Norge.

Styrelseutskott:
Ledamot i revisionsutskottet.

Erfarenhet:
Hilde Furberg är en oberoende konsult och en professionell styrelseledamot. Hon har bred erfarenhet av ledarskap från hennes 35 år i försäljning, marknadsföring, strategi och management inom Pharma/Biotech. Hennes erfarenhet ligger inom olika områden, i allt från små till stora globala företag. Hilde har arbetat i företag som Genzyme och Baxter, hon var senast SVP och General Manger/European Head of Rare Diseases för Sanofi Genzyme. Förutom att arbeta för Genzyme/Sanofi Genzyme har Hilde sedan 2005 varit en icke-verkställande direktör och styrelseledamot i Probi, Pronova, Clavis, Bergenbio och Algeta.

Övriga nuvarande befattningar:
Hon är för närvarande en industriell rådgivare till Investinor och styrelseledamot i PCI Biotech, Herantis Pharma, Sedana Medical, Bio-Me och Pluvia Biotech.

Innehav i Bolaget:
Hilde Furberg innehar 53 199 aktier i bolaget, 4 086 aktierätter i styrelse LTIP 2021, 5 356 aktierätter i styrelse LTIP 2022 och 5 389 aktierätter i styrelse LTIP 2023.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Styrelsemedlem
Medlem i revisionsutskottet
Diane Parks

Diane Parks

Styrelseledamot
Diane Parks

Diane Parks

Styrelseledamot

Född 1952. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning:
Magisterexamen från Kansas State University och en MBA från Georgia State University.

Styrelseutskott:
Ledamot i ersättningsutskottet.

Erfarenhet:
Diane Parks är en ledande befattningshavare med lång erfarenhet inom försäljning och marknadsföring i USA där hon har haft positioner som exempelvis Head of US Commercial på Kite Pharma, Vice President Sales på Amgen och chef för global marknadsföring hos Pharmacyclics.

Andra nuvarande uppdrag:
Styrelseledamot i TriSalus Life Sciences, Kura Oncology, Soligenix och Celularity.

Innehav i bolaget:
Diane Parks innehar 8 499 aktier i bolaget, 4 086 aktierätter i styrelse LTIP 2021, 5 356 aktierätter i styrelse LTIP 2022 and 5 389 aktierätter i styrelse LTIP 2023.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Styrelsemedlem
Medlem i ersättningsutskottet
Henrik Stenqvist

Henrik Stenqvist

Styrelseledamot
Henrik Stenqvist

Henrik Stenqvist

Styrelseledamot

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning:
Civilingenjör i företagsekonomi och ekonomi, Linköpings universitet.

Styrelseutskott:
Ordförande i revisionsutskottet.

Erfarenhet:
Henrik Stenqvist har varit CFO för flera börsnoterade life science-företag och för närvarande är han CFO för SOBI. Tidigare befattningar inkluderar CFO på Recipharm, CFO på Meda, Regional Finance Director på AstraZeneca, Finance Director på Astra Export & Trading och styrelseledamot i MedCap AB.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot i Midsona AB

Innehav i Bolaget:
Henrik innehar 10 000 aktier i Calliditas, 5 356 aktierätter i styrelse LTIP 2022 och 5 389 aktierätter i styrelse LTIP 2023.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Ordförande i revisionsutskottet
Styrelsemedlem

Ägande i bolaget per 28 februari 2023.

* För mer information angående incitamentsprogrammen, se Ersättning.