Skip to content

Styrelse

Elmar Schnee

Elmar Schnee

Ordförande
Elmar Schnee

Elmar Schnee

Ordförande

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning:
Master i marknadsföring och ledarskap från SIB.

Styrelseutskott:
Ordförande i ersättningsutskottet.

Erfarenhet:
Elmar Schnee var tidigare VD för Merck Serono och hade en central roll i Merck KGaAs förvärv av Serono. Han har också suttit som General Partner och medlem i Merck KGaAs styrelse samt innehaft flertalet globala seniora positioner för UCB och Sanofi.

Övriga nuvarande uppdrag:
Styrelseordförande i ProCom Rx SA, Moleac Pte Lts, Noorik Biopharmaceuticals AG samt styrelseledamot i Kuste Biopharma, Mindmaze SA och Damian Pharma AG.

Innehav i bolaget:
Elmar Schnee innehar 33 236 aktier i Bolaget, 14 063 aktierätter i styrelse LTIP 2020, 10 624 aktierätter i styrelse LTIP 2021 och 13 926 aktierätter i styrelse LTIP 2022.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Styrelseordförande
Ordförande i ersättningsutskottet
Styrelsemedlem
Medlem i ersättningsutskottet
Medlem i valberedningen
Elisabeth Björk

Elisabeth Björk

Styrelseledamot
Elisabeth Björk

Elisabeth Björk

Styrelseledamot

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning:
MD Karolinska Institutet och docent vid Uppsala Universitet.

Styrelseutskott:
Ledamot i ersättningsutskottet.

Erfarenhet:
Elisabeth Björk är utbildad endokrinolog och docent vid Uppsala Universitet. Elisabeth Björk är Senior Vice President, global chef för utvecklingen av läkemedel i sen fas inom områdena hjärta/kärl, diabetes och kronisk njursjukdom, forskning och utveckling av bioläkemedel på AstraZeneca, och leder den globala medicinutvecklingen inom detta område. Under sin karriär på AstraZeneca har hon skaffat sig en bred erfarenhet av läkemedelsutveckling inom bland annat klinisk utveckling i fas I-IV, stora utvecklingsprogram, globala ansökningar hos och kontakt med läkemedelsmyndigheter (FDA, EMA, Japan) samt kommersiell strategi

Andra nuvarande uppdrag:
Styrelseledamot i Rocket Pharmaceuticals, Pharvaris NV, Chalmers University of Technology, Chalmers Ventures..

Innehav i bolaget:
Elisabeth Björk innehar 5 356 aktierätter i styrelse LTIP 2022.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Styrelsemedlem
Medlem i ersättningsutskottet
Hilde Furberg

Hilde Furberg

Styrelseledamot
Hilde Furberg

Hilde Furberg

Styrelseledamot

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning:
Civilingenjörsexamen från Oslo universitet, Norge.

Styrelseutskott:
Ledamot i revisionsutskottet.

Erfarenhet:
Hilde Furberg är en oberoende konsult och en professionell styrelseledamot. Hon har bred erfarenhet av ledarskap från hennes 35 år i försäljning, marknadsföring, strategi och management inom Pharma / Biotech. Hennes erfarenhet ligger inom olika områden av sällsynta sjukdomar, i allt från små till stora globala företag. Hilde har arbetat i företag som Genzyme och Baxter, hon var senast SVP och General Manger / European Head of Rare Diseases för Sanofi Genzyme. Förutom att arbeta för Genzyme / Sanofi Genzyme har Hilde sedan 2005 varit en icke-verkställande direktör och styrelseledamot i Probi, Pronova, Clavis, Bergenbio och Algeta.

Övriga nuvarande befattningar:
Hon är för närvarande en industriell rådgivare till Investinor och styrelseledamot i PCI Biotech, OncoZenge, Herantis Pharma, Sedana Medical och Bio-Me.

Innehav i Bolaget:
Hilde Furberg innehar 53 199 aktier i bolaget, 4 327 aktierätter i styrelse LTIP 2020, 4 086 aktierätter i styrelse LTIP 2021 och 5 356 aktierätter i styrelse LTIP 2022.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Styrelsemedlem
Medlem i revisionsutskottet
Diane Parks

Diane Parks

Styrelseledamot
Diane Parks

Diane Parks

Styrelseledamot

Född 1952. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning:
Magisterexamen från Kansas State University och en MBA från Georgia State University.

Styrelseutskott:
Ledamot i ersättningsutskottet.

Erfarenhet:
Diane Parks är en ledande befattningshavare med lång erfarenhet inom försäljning och marknadsföring i USA där hon har haft positioner som exempelvis Head of US Commercial på Kite Pharma, Vice President Sales på Amgen och chef för global marknadsföring hos Pharmacyclics.

Andra nuvarande uppdrag:
Styrelseledamot i CTI BioPharma, TriSalus Life Sciences, Kura Oncology, Soligenix och Celularity.

Innehav i bolaget:
Diane Parks innehar 8 499 aktier i bolaget, 4 327 aktierätter i styrelse LTIP 2020, 4 086 aktierätter i styrelse LTIP 2021 och 5 356 aktierätter i styrelse LTIP 2022.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Styrelsemedlem
Medlem i ersättningsutskottet
Henrik Stenqvist

Henrik Stenqvist

Styrelseledamot
Henrik Stenqvist

Henrik Stenqvist

Styrelseledamot

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning:
Examen i Finance and Business Administration från Linköpings universitet.

Styrelseutskott:
Ordförande i revisionsutskottet.

Erfarenhet:
Henrik Stenqvist har varit CFO för flera börsnoterade life science-företag och för närvarande är han CFO för SOBI. Tidigare befattningar inkluderar CFO på Recipharm, CFO på Meda, Regional Finance Director på AstraZeneca, Finance Director på Astra Export & Trading och styrelseledamot i MedCap AB.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot i Midsona AB

Innehav i Bolaget:
Henrik innehar 10 000 aktier i Calliditas och 5 356 aktierätter i styrelse LTIP 2022.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Ordförande i revisionsutskottet
Styrelsemedlem

Ägande i bolaget per 28 februari 2023.

* För mer information angående incitamentsprogrammen, se Ersättning.