Skip to content

Valberedning 2023

Calliditas Therapeutics AB (publ) publicerar valberedningens sammansättning för årsstämma 2023.

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs på extra årsstämman 2017, består av:

  • Patrick Sobocki, utsedd av Stiftelsen Industrifonden
  • Karl Tobieson, utsedd av Linc AB
  • Jan Särlvik, utsedd av Fjärde AP-fonden
  • Elmar Schnee (styrelsens ordförande)

Valberedningen ska före årsstämman 2023 utarbeta förslag till val av ordförande och övriga styrelseledamöter, val av ordförande för årsstämman, val av revisorer, fastställande av arvoden och liknande frågor.

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen inför årsstämman den 25 maj 2023 kan göra det via e-post till finance@calliditas.com. Förslagen ska lämnas in till valberedningen före den 29 mars 2023.