Calliditas Therapeutics AB (publ) publicerar valberedningens sammansättning för årsstämma 2022.

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs på extra årsstämma 2017, består av:

  • Patrick Sobocki, utsedd av Stiftelsen Industrifonden
  • Karl Tobieson, utsedd av Linc AB
  • Pär Sjögemark, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Elmar Schnee (styrelsens ordförande)

Valberedningen ska före årsstämman 2022 utarbeta förslag till val av ordförande och övriga styrelseledamöter, val av ordförande för årsstämman, val av revisorer, fastställande av arvoden och liknande frågor.

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen inför årsstämman den 19 maj 2022 kan göra det via e-post till finance@calliditas.com. Förslagen ska lämnas in till valberedningen före den 8 april 2022.