Skip to content

Save the date: Calliditas arrangerar kapitalmarknadsdag i Stockholm den 4 november 2019

Icke-regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (publ) (“Calliditas”) meddelar idag att bolaget arrangerar en kapitalmarknadsdag måndagen den 4 november 2019 i Stockholm för investerare, analytiker och media.

För presentationerna står medlemmar ur Calliditas ledning och externa auktoriteter inom IgA-nefropati och leversjukdomar. Programmet omfattar en översikt av bolagets verksamhet och strategi med djupare beskrivningar av de centrala projekten, bolagets externa samarbeten och den regulatoriska vägen mot marknadsgodkännande. Vidare görs en översikt av projektens kommersiella potential samt hur affärsutvecklingsarbetet fortskrider.

Dagen inleds med registrering från kl 12:30. Programmet startar kl 13:00 och kommer att avslutas med mingel och lättare förfriskningar kl 18:00. Eventet kommer att äga rum i Turbin, GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Presentationerna kommer att hållas på engelska och webbsändas. Filmen kommer sedan att finnas tillgänglig på Calliditas hemsida. Ytterligare detaljer kring dagen kommer att presenteras framöver.

Om du önskar anmäla dig redan nu går det bra via e-mail till finance@calliditas.com.

Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktpersons försorg den 1 oktober 2019, kl. 13:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Informationschef
Epost: mikael.widell@calliditas.com
Telefon: +46 703 11 99 60

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan driva och delta i kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik formulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i egen regi i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: CALTX). Besök www.calliditas.se för ytterligare information.