Skip to content

Pharmalink byter namn till Calliditas Therapeutics

Icke-regulatoriskt

STOCKHOLM, 15 november 15 2017: Specialläkemedelsföretaget Pharmalink AB aviserade i dag att det har bytt namn till Calliditas Therapeutics AB (”Bolaget”).

Svenska Bolagsverket har godkänt och registrerat Bolagets namn från Pharmalink AB till Calliditas Therapeutics AB. Mer information om Calliditas Therapeutics och dess kliniska projekt finns på den nya hemsidan www.calliditas.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Calliditas Therapeutics AB
Renée Aguiar-Lucander, VD
Mobil: +46 (0)72 252 1006
Epost: renee.lucander@calliditas.se

Mikael Widell, Kommunikationschef
Mobil: +46 (0)70 311 9960
Epost: mikael.widell@calliditas.se
www.calliditas.se

Fakta till redaktionen

Om Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics är ett specialläkemedelsföretag med inriktning på utveckling av medicinska produkter inom nischindikationer där det finns betydande ouppfyllda medicinska behov. Calliditas Therapeutics fokuserar på utveckling och kommersialisering av sin ledande läkemedelskandidat Nefecon, som framgångsrikt har genomgått en klinisk fas 2b-studie som en potentiell ny behandlingsform för patienter med inflammatorisk njursjukdom (IgA nefropati) vilken riskerar att utvecklas till njursvikt. Med uppbackning av starka investerare med en tydlig långsiktig vision och lång erfarenhet att få ut produkter på marknaden syftar Calliditas Therapeutics till att ta Nefecon genom en global fas 3-studie för kommersialisering. Dessutom har företaget identifierat andra potentiella användningsområden för Nefecon i nischindikationer och kommer att undersöka utvecklingen av dessa för att ge nya behandlingar till patienter med otillräckliga medicinska behov.