Skip to content

Inbjudan till presentation av Calliditas delårsrapport januari – mars 2024

Icke-regulatoriskt

Calliditas delårsrapport för det första kvartalet, januari – mars 2024 kommer publiceras på engelska och på svenska kl. 07.00 torsdagen den 23 maj 2024.

En kombinerad audiocast och telefonkonferens med möjligheten att ställa frågor kommer att hållas samma dag kl.14.30 där VD Renée Aguiar-Lucander, CFO Fredrik Johansson, CMO Richard Philipson och President North America Maria Törnsén kommer att presentera.

Presentationen kommer att hållas på engelska.

Länk till webcast: Calliditas Therapeutics Q1 Report 2024 (financialhearings.com)

För att delta via telefonkonferensen vänligen registerna dig via länken nedan: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50047214

Efter registrering kommer du att få ett telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till presentationen. Via telefonkonferensen finns det möjlighet att ställa muntliga frågor.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Åsa Hillsten, Head of IR & Sustainability, Calliditas

Tel. +46 76 403 35 43, E-mail: asa.hillsten@calliditas.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2024, kl. 08:30 CET.