Skip to content

Elmar Schnee och Diane Parks föreslås till nya styrelseledamöter i Calliditas Therapeutics

Icke-regulatoriskt

Valberedningen för Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas”) har föreslagit att Elmar Schnee och Diane Parks väljs till nya styrelseledamöter vid bolagets årsstämma den 8 maj 2019. Elmar Schnee föreslås som styrelseordförande.

Elmar Schnee var tidigare VD för Merck Serono och hade en central roll i Merck KGaAs förvärv av Serono. Han har också suttit som General Partner och medlem i Merck KGaAs styrelse samt innehaft flertalet globala seniora positioner för UCB och Sanofi.

Elmar Schnee är styrelseordförande i Santhera Pharmaceutical samt styrelseledamot i Jazz Pharmaceuticals, Stallergenes Greer och i flera privata sjukvårdsföretag.

Diane Parks är en ledande befattningshavare med lång erfarenhet inom försäljning och marknadsföring i USA där hon har haft positioner som exempelvis Head of US Commercial på Kite Pharma, Vice President Sales på Amgen och chef för global marknadsföring hos Pharmacyclics.

”Vi är glada att två så exceptionellt erfarna personer är föreslagna till Calliditas styrelse. Med vårt kommersiella fokus på USA och vår strategiska intention att bygga ett företag fokuserat på särläkemedel tror vi att deras erfarenhet kommer att gynna företaget, och vi ser fram emot att arbeta med dem och övriga styrelsen för att uppnå detta”, säger Renée Aguiar-Lucander, VD för Calliditas.

Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktpersons försorg den 5 april 2019, kl. 11:15.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Mikael Widell, Informationschef

Epost: mikael.widell@calliditas.com

Tel: 0703-11 99 60

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan driva och delta i kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik formulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i egen regi i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: CALTX). Besök www.calliditas.com för ytterligare information.