Skip to content

Calliditas utökar ledningsgruppen

Icke-regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (Nasdaq: CALT, Nasdaq Stockholm: CALTX) (“Calliditas”) meddelade idag att bolaget har lagt till två medlemmar till sin ledningsgrupp, Sandra Frithiof, Head of Human Resources och Jonathan Schur, Group General Counsel.

Jonathan Schur har över 40 års erfarenhet som advokat, är medlem i New Yorks advokatsamfund och är tidigare ledamot i Paris advokatsamfund. Han har arbetat med läkemedelsföretag i alla utvecklingsstadier, från bioteknikföretag som utvecklar banbrytande teknologier till specialiserade bolag samt stora läkemedelsbolag som bygger kommersiella strukturer. Innan han började på Calliditas som Group General Counsel i oktober 2020, var han partner i Life Sciences verksamhetsgrupp på Goodwin Procter LLP, och innan dess partner och co-managing partner för Pariskontoret för Dechert LLP. Han är utexaminerad från Harvard College och Harvard Law School.

Sandra Frithiof har över 23 års erfarenhet av HR inom olika branscher. Innan Sandra började på Calliditas arbetade Sandra som Head of HR och COO på Ramberg Advokater, och hon har även haft HR-tjänster på Karolinska Universitetssjukhuset, UTC, CGI och Manpower Group. Hon har en kandidatexamen i Human Resource Management från Örebro universitet, och har varit HR-chef på Calliditas sedan 2020. Under hennes ledning har Calliditas framgångsrikt rekryterat betydande expertis i både Europa och USA.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Investerarrelationer

Telefon: 070-311 99 60, e-post: mikael.widell@calliditas.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juli 2022 kl. 12:30 (CEST).

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett kommersiellt biofarmabolag med säte i Stockholm som fokuserar på identifiering, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar med betydande medicinska behov som inte tillgodosetts. Calliditas främsta läkemedelsprodukt, TARPEYOTM (budesonide) kapslar med riktad frisättning, har godkänts av FDA och denna läkemedelsprodukt väntar även på godkännande från Europeiska kommissionen (EC) efter ett positivt CHMP-utlåtande. Calliditas driver även en Fas 2b/3 studie med NOX-hämmare i primär gallkolangit (primary biliary cholangitis, PBC) och en klinisk Fas 2 proof-of-concept studie i huvud- och halscancer. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT). Besök www.calliditas.com för ytterligare information.