Skip to content

Calliditas utnämner koncernjurist

Icke-regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas”) meddelade idag att bolaget har utnämnt Jonathan Schur till koncernjurist från den 1 oktober 2020.

Jonathan Schur har över 30 års erfarenhet som advokat och är medlem i New Yorks och Paris advokatsamfund. Han har arbetat för läkemedelsföretag i alla stadier, från bioteknikföretag med nya banbrytande metoder till specialiserade och stora läkemedelsföretag som bygger kommersiella plattformar. Efter att ha varit verksam som jurist i Paris under större delen av sin karriär står Jonathan stadigt i både den amerikanska och europeiska lagstiftningen. Han har rådgivit företag kring samarbeten, förvärv och distribution, regulatoriska frågor och prissättning, kliniska studier, avtal med sjukhus och läkare, samt marknadsföringsmetoder och frågor som har med integritetsskydd att göra.

Jonathan Schur har varit partner i Life Sciences-teamet på Goodwin Procter LLP i New York, och innan dess partner och medlem i ledningsgruppen för Dechert LLP:s Pariskontor. Han är utbildad vid Harvard College och Harvard Law School.

”När Calliditas växer geografiskt och tar sin ledande produktkandidat Nefecon mot kommersialisering blir det allt viktigare att ha en erfaren intern juridisk resurs. Vi är oerhört nöjda att ha någon så erfaren som Jonathan att hjälpa till med att förbereda Calliditas för nästa utvecklingsskede”, säger VD Renée Aguiar-Lucander.

”Calliditas ledningsgrupp har visat att den kan identifiera produkter och teknologier med stor potential och utveckla och implementera strategier som kan maximera deras chanser att lyckas. Jag ser fram emot att hjälpa Calliditas att genomföra sin ambitiösa och spännande strategi”, säger Jonathan Schur.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Renée Aguiar-Lucander, VD, Calliditas

email: renee.lucander@calliditas.com

Mikael Widell, IR kontakt

Tel.: 0703 11 99 60, email: mikael.widell@calliditas.com

Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2020, kl. 08.00.  

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik tvåstegsformulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT).