Skip to content

Calliditas Therapeutics vinnare av SwedenBIO Award 2020

Icke-regulatoriskt

Vinnaren av årets SwedenBIO Award tillkännagavs den 9 december. Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas”) fick utmärkelsen för sitt framgångsrika kliniska utvecklingsprogram med Nefecon, som kulminerade i den nyligen positiva utläsningen av data från den registreringsgrundande fas 3-studien NefIgArd.

SwedenBIO delar årligen ut priset till ett företag som utmärkt sig inom forskning och utveckling, affärsutveckling, tillväxt och som dessutom bidragit till samhällelig nytta.

”Årets vinnare har visat en imponerande professionalism och uthållighet i utvecklingen av en helt ny behandling för patienter med kroniska njurinflammationer som idag saknar effektiv terapi. Med positiva fas 3-resultat på plats förbereds nu en registreringsansökan och en marknadsintroduktion i egen regi i USA”, säger Lars Adlersson, ordförande för SwedenBIO och representant för juryn.

SwedenBIO Award syftar till att öka synligheten för life science-branschen genom att uppmärksamma och belöna framgångsrika och föredömliga medlemsföretag som har utmärkt sig särskilt och bidragit till positiv uppmärksamhet för branschen. Ett rekordstort antal företag nominerades till årets pris.

”Vi är mycket glada att ha tilldelats detta prestigefyllda pris, som uppmärksammar företagets mångåriga åtagande att tillgodose ett betydande medicinskt behov för patienter med IgA-nefropati. Vi ser fram emot att bygga vidare på att utveckla lösningar för patienter med nischsjukdomar ”, säger VD Renée Aguiar-Lucander.

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 december 2020, kl. 08:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Investerrarelationer

Epost: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: +46 703 11 99 60

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics AB är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik tvåstegsformulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT).