Skip to content

Calliditas Therapeutics presenterar på Redeye Growth Day

Icke-regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (NASDAQ Stockholm: CALTX) tillkännagav idag att bolaget kommer att presentera på Redeye Growth Day i Stockholm den 10 juni 2019, kl 15:20 på Haymarket by Scandic, Hötorget 13-15, Stockholm.

Presentationen livesänds och kan följas på www.redeye.se/live/redeye-growth-day-19 samt på bolagets hemsida www.calliditas.se under finansiella rapporter och presentationer.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juni 2019, kl. 13:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Informationschef

Epost: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: +46 703 11 99 60

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan driva och delta i kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik formulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i egen regi i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: CALTX). Besök www.calliditas.se för ytterligare information.