Skip to content

Calliditas Therapeutics presenterar på Needham Healthcare Conference

Icke-regulatoriskt

Stockholm, 3 april 2019 – Calliditas Therapeutics AB (NASDAQ Stockholm: CALTX) (“Calliditas”) tillkännagav i dag att bolagets VD Renée Aguiar-Lucander ska presentera på Needham Healthcare Conference, tisdagen den 9 april 2019 kl 16:10 ET (22.10 CEST) på Westin Grand Central Hotel i New York.

En live webbsändning av Needham-presentationen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.calliditas.se under finansiella rapporter och presentationer. Webbsändningen arkiveras i 30 dagar efter presentationen.

Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktpersons försorg den 3 april 2019, kl. 13:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Informationschef

Epost: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: +46 703 11 99 60

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan driva och delta i kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik formulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i egen regi i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: CALTX). Besök www.calliditas.se för ytterligare information.