Skip to content

Calliditas Therapeutics presenterar och deltar vid investerarkonferenser i november 2018

Icke-regulatoriskt

Stifel 2018 Healthcare Conference

Calliditas Therapeutics AB (publ) aviserade idag att bolagets ledning ska presentera vid Stifel 2018 Healthcare Conference, som äger rum 13–14 november på Lotte New York Palace Hotel.

Renée Aguiar-Lucander, VD för Calliditas Therapeutics, kommer att ge en företagsöversikt tisdagen den 13 november kl. 11:00 ET (17:00 CET). Presentationen kommer att webbsändas live och arkiveras under Finansiella rapporter och Presentationer i investeraravsnittet på bolagets hemsida www.calliditas.se.

Jefferies 2018 London Healthcare Conference

Renée Aguiar-Lucander och Fredrik Johansson, CFO, kommer att delta vid konferensen och ha enskilda möten den 14–15 november på Waldorf Hilton, Aldwych, London.

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2018, kl. 14:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Informationschef

Epost: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: +46 703 11 99 60

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm som är inriktat på utveckling av högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Bolaget helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen. Bolaget fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik formulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati. Calliditas Therapeutics har för avsikt att ta Nefecon genom en global fas 3-studie till kommersialisering. Besök www.calliditas.com för ytterligare information.