Skip to content

Calliditas Therapeutics deltar på investerarkonferenser i april

Icke-regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (Nasdaq: CALT, Nasdaq Stockholm: CALTX) (“Calliditas”), ett kommersiellt biofarmabolag med fokus på sällsynta sjukdomar, meddelade idag att delar av bolagets ledning kommer att delta i nedanstående konferenser under april 2024.

Van Lanschot Kempen Life Sciences Conference Amsterdam, Tisdag den 16 april, 2024. Renée Aguiar-Lucander, VD kommer att finnas tillgänglig för one-on-one möten.

World Orphan Drug Congress, torsdag den 25 april, 2024 i Boston, MA, USA. Maria Törnsén, President North America, kommer att moderera en panel med titeln “Partnering in the rare disease space – industry perspective”.

LSX World Congress, måndag den 29 april, 2024, i London, UK. Maria Törnsén, President North America kommer att delta i en paneldiskussion med titel “Commercial Models Of The Future And How The Biopharma Launch Landscape Is Changing: Expert Panel Discussion”.

Samma dag kommer Renée Aguiar-Lucander, VD delta i en paneldiskussion med titeln “The Inflation Reduction Act and its Potential Impact On EU Biotech & Pharma Companies: Demystifying the Future”.

Även Calliditas’ Group General Counsel, Brian Gorman kommer delta i en paneldiskussion med titeln “Importance of IP Due-Diligence in Deals Within the US”. One-on-one möten med ledningen är möjliga för bokning.

För information, vänligen kontakta:

Åsa Hillsten, Head of IR & Sustainability, Calliditas

Tel : +46 76 403 35 43, Email : asa.hillsten@calliditas.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 april 2024, kl. 13:00 CET.