Skip to content

Calliditas Therapeutics deltar i kommande investerarkonferenser

Icke-regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (Nasdaq: CALT, Nasdaq Stockholm: CALTX) (“Calliditas”) meddelade idag att dess ledningsgrupp kommer att delta i följande kommande investerarkonferenser och evenemang:

– Den 8:e årliga LSX World Congress den 10–11 maj 2022 i London

– ABGSC Life Science Summit den 18–19 maj 2022 i Stockholm

– H.C. Wainwright Hybrid Global Investment Conference den 23-26 maj 2022

– Jefferies Healthcare Conference den 8-10 juni 2022 i New York City

– Citi European Healthcare Conference den 14–16 juni 2022 i London

Vid den 8:e årliga LSX World Congress kommer Calliditas VD Renée Aguiar-Lucander, CFO Fredrik Johansson och Andrew Udell, President of North America, att delta i tre separata paneldiskussioner fokuserade på global kommersiell strategi, börsintroduktioner respektive produktlansering.

Paneldiskussionsdetaljer:

Titel: Challenges and Operational Scale Up for First Product Launch

Talare: Andrew Udell, President of North America

Datum: tisdag 10 maj 2022, 12:20 CEST

Titel: Go West! – Considerations For US IPOs And Dual Listings

Talare: Fredrik Johansson, CFO

Datum: onsdag 11 maj 2022, 10:25 CEST

Titel: Go-To-Market Strategies Across Geographies and Overall Equity Returns

Talare: Renée Aguiar-Lucander, VD

Datum: onsdag 11 maj 2022, 12:00 CEST

För att anmäla dig till konferensen klicka här.

Renée Aguiar-Lucander kommer att presentera vid ABGSC Life Science Summit den 19 maj kl. 11:30 till 12:00 CEST. Ledningen kommer att både presentera och arrangera enskilda investerarmöten vid de andra tre konferenserna. För att boka ett enskilt möte med Calliditas, vänligen kontakta din representant på H.C. Wainwright, Jefferies eller Citi.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Investerarrelationer Calliditas

E-post: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: 0703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 maj 2022 kl. 08:30.

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett kommersiellt biofarmabolag med säte i Stockholm som fokuserar på identifiering, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar med betydande medicinska behov som inte tillgodosetts. Calliditas främsta läkemedelsprodukt, TARPEYOTM (budesonide) kapslar med riktad frisättning, har godkänts av FDA och Calliditas har också lämnat in en marknadsansökan (MAA) till EMA för denna produkt. Calliditas driver en registreringsgrundande klinisk studie med NOX-hämmare i primär gallkolangit (primary biliary cholangitis, PBC) och förbereder för start av en klinisk Fas 2 studie i huvud- och halscancer. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT). Besök www.calliditas.com för ytterligare information.