Skip to content

Calliditas Therapeutics bjuder in till websänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för första kvartalet 2021

Icke-regulatoriskt

Den 18 maj 2021 kommer Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas”) att publicera sin finansiella rapport för första kvartalet 2021 och kl. 14.30 samma dag hålls ett konferenssamtal för att presentera och diskutera resultaten.

Calliditas VD Renée Aguiar-Lucander och CFO Fredrik Johansson kommer att delta och presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kommer att sändas live och kommer också att göras tillgänglig online på Calliditas webbplats efter presentationen.

Webblänk: https://tv.streamfabriken.com/calliditas-therapeutics-q1-2021

Telekonferens: SE: +46850558366 UK: + 443333009271 USA: + 18335268381

Informationen lämnades av nedan person för offentliggörande den 14 maj 2021, kl. 14:00.

Mikael Widell, Informationschef

Epost: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: +46 703 11 99 60

Om Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics är ett biofarma bolag med säte i Stockholm som fokuserar på identifiering, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar med betydande medicinska behov som inte tillgodosetts. Calliditas främsta produktkandidat, Nefecon, är en egenägd, ny oral formulering av budesonid, ett etablerat, mycket potent lokalt immunsuppressivt läkemedel, för behandling av den autoimmuna njursjukdomen IgA-nefropati, eller IgAN, för vilken det finns ett stort medicinskt behov som inte tillgodosetts och för vilken det inte finns några godkända behandlingar. Calliditas rapporterade ut positiv top line data i den globala fas 3-studien NefIgArd i IgAN, och vid godkännande har Calliditas för avsikt att kommersialisera Nefecon i USA i egen regi och med partners utanför USA. Calliditas planerar även att utföra kliniska studier med NOX-hämmare i primär gallkolangit (PBC) och onkologi. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT).