Skip to content

Calliditas stärker sin kommersiella organisation i USA

Icke-regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (publ) (“Calliditas”) meddelade idag att bolaget har stärkt sin verksamhet i USA och anställt Christopher Ngai som vice president, US Market Access. Christopher tillträder sin tjänst omedelbart.

Christopher har mer än 15 års erfarenhet inom läkemedelsbranschen och har främst arbetat på stora läkemedelsföretag, däribland Bayer, Pfizer och Bristol-Myers Squibb. Christopher har haft olika positioner inom marknadstillträde vid lansering och kommersialisering av flera produkter. Innan han började på Calliditas var Christopher Vice President Global Market Access på BioCryst Pharmaceuticals, där han utvecklade strategin och byggde marknadstillträdesteamet för att stödja lanseringen av bolagets produkter för sällsynta sjukdomar.

Christopher, som har en civilekonomexamen från University of Toronto, Ontario, kommer att rapportera till Andrew Udell, Vice President North America Commercial.

“Vi är mycket glada över att kunna välkomna Christopher till Calliditas. Hans framgång och omfattande erfarenhet inom marknadstillträde omfattar kontraktstyrd vård, försäljning/distribution och patienttjänster. Christopher kommer att spela en nyckelroll i vår växande kommersiella organisation när vi vidareutvecklar våra lanseringsplaner av Nefecon för patienter med IgA-nefropati,” säger Andrew Udell.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 april 2020 kl. 08:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Renée Aguiar-Lucander, VD Calliditas Therapeutics

Epost: renee.lucander@calliditas.com

Telefon: 072-252 10 06

Mikael Widell, Informationschef

Epost: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: 070-311 99 60

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med huvudkontor i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där bolaget helt eller delvis kan driva och delta i kommersialiseringen. Bolaget fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik tvåstegsformulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i egen regi i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: CALTX). Besök www.calliditas.com för ytterligare information.