Skip to content

Calliditas omorganiserar sin ledningsgrupp

Regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas”) meddelade idag att bolaget har omorganiserat sin ledningsgrupp.

Från och med idag, den 24 juli 2020, består företagets ledningsgrupp av:

Renée Aguiar-Lucander, VD

Fredrik Johansson, CFO

Dr Richard Philipson, CMO

Frank Bringstrup, Vice President Regulatory Affairs

Andrew Udell, Head of North America, Commercial

Katayoun Welin-Berger, Vice President Operations

”Calliditas kommer att fortsätta att dra nytta av ett brett och mycket kompetent seniort team som arbetar på ett integrerat sätt. Eftersom bolaget har vuxit finns det nu behov av en mindre och mer fokuserad verkställande grupp som stöder denna struktur och fortsätter att utnyttja denna tvärfunktionella expertis”, säger VD Renée Aguiar-Lucander.

Med anledning av växande antal anställda i USA får Andrew Udell rollen som ansvarig för implementering av alla aktiviteter relaterat till medical affairs, market access samt marknadsföring och försäljning i USA.   

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Renée Aguiar-Lucander, VD Calliditas

Telefon: 072-252 10 06, e-post: renee.lucander@calliditas.com

Mikael Widell, Informationschef

Telefon: 070-311 99 60, e-post: mikael.widell@calliditas.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juli 2020 kl. 8:00 (CEST).

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics AB är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik tvåstegsformulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT).