Skip to content

Calliditas F&U-dag: Om Setanaxibs antifibrotiska effekter och TARPEYOs verkningsmekanism

Icke-regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (Nasdaq: CALT, Nasdaq Stockholm: CALTX) (“Calliditas”) meddelar idag att bolaget kommer att hålla ett Forskning- och Utvecklings event med möjlighet att delta online eller live torsdagen den 30 maj kl. 15.00. Eventet kommer att vara på Inderes Event Studio, Västra Trädgårdsgatan 19, Stockholm.

Gareth J. Thomas, PhD (University Hospital Southampton) och Jonathan Barratt, PhD, FRCP (University of Leicester) kommer att medverka med följande program:

  • Stödjande prekliniska data samt proof-of-concept-studie i fas 2 som utvärderar setanaxib, bolagets ledande kandidat från dess NOX-plattform, hos patienter med skivepitelkarcinom i huvud och hals
  • Setanaxibs antifibrotiska effekter vid solida tumörer och fibrossjukdomar
  • Granskning av kommande ytterligare kliniska data från NOX-plattformen
  • Stöd för TARPEYOs (Nefecons) verkningsmekanism hos patienter med primär IgA-nefropati (IgAN).

Evenemanget kommer att innehålla en diskussion av de nyligen kommunicerade positiva kliniska resultat, stödjande prekliniska data och biomarkörsdata som offentliggjordes inom ramen för båda programmen samt en översikt av bolagets forskningsportfölj och tidsplaner för framtida studieutläsningar.

De formella presentationerna kommer att åtföljas av en session med frågor och svar i realtid.

Hur man registrerar sig

För att delta i evenemanget måste du registrera dig i förväg genom att klicka här.

Q&A information

Om du vill ställa en fråga under sessionen med frågor och svar i realtid, skicka in din fråga till questions@lifesciadvisors.com

Opinionsbildare – Biografier

Gareth J. Thomas är professor i experimentell patologi vid University of Southampton i Storbritannien. Som klinisk patolog och tumörbiolog fokuserar Gareth Thomas sin forskning på hur fibroblaster påverkar sjukdomsförloppet vid cancer, att fastställa egenskaper för fenotyper och funktioner hos olika underpopulationer av fibroblaster samt att undersöka hur fibroblaster interagerar med immunceller för att undertrycka det tumörhämmande immunförsvaret. Forskningen har en stark överbryggande komponent som siktar på att utveckla nya behandlingar som riktar in sig på fibroblaster för att övervinna resistens mot immunterapi.

Jonathan Barratt, PhD, FRCP leder njurforskningsgruppen på College of Life Sciences vid University of Leicester. Hans forskning fokuserar på en bench to bedside-approach – från laboratoriet till kliniken – för att förbättra vår förståelse av patogenesen för IgAN, som är en vanlig global orsak till njursvikt. Jonathan är IgA nephropathy Rare Disease Group Lead på UK National Registry of Rare Kidney Diseases (RaDaR), det brittiska nationella registret för sällsynta njursjukdomar, och medlem av styrgruppen för International IgA Nephropathy Network. Han är huvudprövare för ett antal internationella, randomiserade och kontrollerade kliniska fas 2- och fas 3-studier inom IgAN och var medlem av arbetsgruppen FDA and American Society of Nephrology Kidney Health Initiative: Identifying Surrogate Endpoints for Clinical Trials in IgA Nephropathy Work group.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Hillsten, Head of IR & Sustainability, Calliditas

Tel.: +46 76 403 35 43, E-post: asa.hillsten@calliditas.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2024, kl. 16:30 CET.