Skip to content

Calliditas får ytterligare sju års marknadsexklusivitet för TARPEYO®

Regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (Nasdaq: CALT, Nasdaq Stockholm: CALTX) (”Calliditas”) meddelade idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, har medgett en period av sju års marknadsexklusivitet för TARPEYO®, till och med december 2030, baserat på när bolaget erhöll fullständigt godkännande med en ny indikation för denna läkemedelsprodukt.

Efter det fullständiga godkännandet i december 2023, är TARPEYO indikerat ”för att minska förlusten av njurfunktionen hos vuxna med primär immunglobulin A-nefropati (IgAN) med risk för sjukdomsprogression”. Marknadsexklusivitetsperioden är baserad på att den nya indikationen täcker dels in alla IgAN-patienter med risk för sjukdomsprogression samt att den baserats på en bekräftad klinisk fördel med avseende på njurfunktionen hos patienter med primär IgAN.

– Vi är oerhört glada över att nu ha fått 7 års ensamrätt på marknaden till och med december 2030 för TARPEYO i USA, vilket speglar den uppdaterade indikationen baserat på de långsiktiga data som presenterats, säger Renée Aguiar-Lucander, vd.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Hillsten, Head of IR & Sustainability, Calliditas

Tel.: +46 76 403 35 43, E-post: asa.hillsten@calliditas.com

Denna information är sådan som Calliditas är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 mars 2024, kl. 08:15 CET.