Skip to content

Calliditas beviljas patentansökan i USA för setanaxib vid cancerbehandling

Icke-regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (Nasdaq: CALT, Nasdaq Stockholm: CALTX) (“Calliditas”) meddelade idag att Bolaget har mottagit en Notice of Allowance från United States Patent and Trademark Office (USPTO) för patentansökan nr. 16/760 910 med titeln ”Användning av NOX-hämmare för behandling av cancer”. Detta meddelande förväntas resultera i beviljandet av ett amerikanskt patent när administrativa processer har slutförts.

Patentet avser en metod för att behandla en solid tumör som uppvisar resistens mot PD-1-hämmare immunterapi genom att administrera setanaxib i kombination med en PD-1-hämmare. Patentet kommer, när det utfärdas, att ha ett förväntat utgångsdatum 2038.

”Detta är en betydande händelse för den globala setanaxib-franchisen och vi är glada över att vi kan utöka produktskyddet för setanaxib inom det viktiga området av onkologi”, säger VD Renée Aguiar-Lucander.

Calliditas har motsvarande patentansökningar i flera ytterligare territorier runt om i världen, inklusive en patentansökan i Europa.

För ytterligare info, kontakta:

Åsa Hillsten, Head of IR & Sustainability, Calliditas

Tel.: +46 76 403 35 43, Email: asa.hillsten@calliditas.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 april 2024, kl.09:00 CET.