Skip to content

Calliditas är värd för Fireside Chat med sin kommersiella partner i Kina, Everest Medicines

Icke-regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (publ) (“Calliditas”) meddelade idag att bolaget kommer att vara värd för en Fireside Chat med sin kommersiella partner Everest Medicines (HKEX 1952.HK, “Everest”), onsdagen den 14 december 2022 kl. 14:00.

Eventet inleds med en introduktion av Everests nya VD Rogers Yongqing Luo och en presentation av Dr Zhengying Zhu, Everests Chief Medical Officer, Internal Medicine, som kommer att diskutera läget och marknaden för sjukdomen IgA-nefropati (IgAN) i Kina, den kliniska studien NefIgArd och Everests strategiska planer på njurområdet. Därefter följer en frågestund.

För registrering, vänligen klicka här.

Calliditas ingick 2019 ett licensavtal med Everest för att utveckla och kommersialisera Nefecon mot IgAN i den kinesiska regionen och Singapore och utökade avtalet i mars 2022 till att även omfatta Sydkorea. Everests nya ansökan om marknadsgodkännande (New Drug Application, NDA) för Nefecon accepterades av den kinesiska myndigheten National Medical Products Administration (NMPA) i november 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Investerarrelationer Calliditas

E-post: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: 0703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 december 2022 kl. 08.00.

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett kommersiellt biofarmabolag med säte i Stockholm som fokuserar på identifiering, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar med betydande medicinska behov som inte tillgodosetts. Calliditas främsta läkemedelsprodukt, som utvecklats under namnet Nefecon, har fått ett accelererat godkännande av FDA under namnet TARPEYO® och ett villkorat godkännande av Europeiska Kommissionen under namnet Kinpeygo®. Kinpeygo kommersialiseras i EU:s medlemsstater av Calliditas partner, STADA Arzneimittel AG. Calliditas driver även en Fas 2b/3-studie med NOX-hämmare i primär gallkolangit (primary biliary cholangitis, PBC) och en klinisk Fas 2 proof-of-concept-studie i huvud- och halscancer. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT). Besök www.calliditas.com för ytterligare information.