Skip to content

Andrew Udell befordras till President, North America.

Icke-regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (Nasdaq: CALT, Nasdaq Stockholm: CALTX) (“Calliditas”) meddelade idag att nuvarande chefen för kommersialisering i Nordamerika, Andrew Udell, har befordrats till President, North America med omedelbar verkan.

”Andrew har bidragit signifikant till den amerikanska verksamhetens tillväxt under de senaste 12 månaderna och han har gjort ett utmärkt jobb med att skapa en stark förbindelse mellan de amerikanska och europeiska teamen under en period med snabb tillväxt. Han är en erfaren ledare och det gläder mig att få fortsätta arbeta med honom i den nya rollen,” säger VD Renee Aguiar-Lucander.

I sin nya roll kommer Andrew Udell att leda alla Calliditas USA-relaterade aktiviteter, inklusive direkt rapportering från försäljning, marknadsföring och marknadstillträde. Andrew Udell anställdes i Calliditas 2019 och har över 20 års bred kommersiell erfarenhet inom läkemedelsindustrin, där han arbetat i både etablerade som mindre läkemedelsbolag.

”Jag är glad över möjligheten att få fortsätta leda och arbeta med ett så starkt, begåvat och snabbt växande team som vi fortsätter att bygga ut konsistent med den grund som skapats under de senaste åren. Det är en spännande och viktig period för Calliditas när vi nu förbereder oss för kommersialisering av den första potentiella behandlingen för patienter som lider av IgA-nefropati,” säger Andrew Udell.

Som tidigare rapporterats har FDA godkänt inlämnandet, och beviljat prioriterad granskning av, bolagets läkemedelsansökan (NDA) för Calliditas ledande produktkandidat, Nefecon, och har fastställt ett PDUFA-måldatum till den 15 september 2021. Calliditas avser att kommersialisera Nefecon för IgA-nefropati på egen hand i USA, förutsatt ett godkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj, 2021 kl. 14:30 CET genom nedanstående kontaktpersons försorg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Informationschef

Epost: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: +46 703 11 99 60

Om Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics är ett biofarma bolag med säte i Stockholm som fokuserar på identifiering, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar med betydande medicinska behov som inte tillgodosetts. Calliditas främsta produktkandidat, Nefecon, är en egenägd, ny oral formulering av budesonid, ett etablerat, mycket potent lokalt immunsuppressivt läkemedel, för behandling av den autoimmuna njursjukdomen IgA-nefropati, eller IgAN, för vilken det finns ett stort medicinskt behov som inte tillgodosetts och för vilken det inte finns några godkända behandlingar. Calliditas rapporterade ut positiv top line data i den globala fas 3-studien NefIgArd i IgAN, och vid godkännande har Calliditas för avsikt att kommersialisera Nefecon i USA i egen regi och med partners utanför USA. Calliditas planerar även att utföra kliniska studier med NOX-hämmare i primär gallkolangit (PBC) och onkologi. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT).