TARPEYO har godkänts endast av amerikanska FDA och endast för användning i USA. All information om TARPEYO på denna hemsida är endast avsedd för bosatta i USA. TARPEYO kan ha annan produktmärkning i andra länder.

 

© Calliditas Therapeutics AB 2021 All rights reserved. 12/21 US-NEF-2100062