Skip to content

Valberedning 2024

Calliditas Therapeutics AB (publ) publicerar valberedningens sammansättning för årsstämma 2024.

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs på extra årsstämman 2017, består av:

  • Patrick Sobocki, utsedd av Stiftelsen Industrifonden
  • Karl Tobieson, utsedd av Linc AB
  • Spike Loy, utsedd av BVF
  • Elmar Schnee (styrelsens ordförande)

Valberedningen ska före årsstämman 2024 utarbeta förslag till val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, val av ordförande för årsstämman, val av revisorer, fastställande av arvoden och liknande frågor.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2024 gör det via e-post till finance@calliditas.com. Förslagen ska lämnas in till valberedningen före den 15 mars 2024.