Skip to content

Valberedning 2021

Calliditas Therapeutics AB (publ) publicerar valberedningens sammansättning för årsstämma 2021.

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs på extra årsstämman den 14 september 2017, består av:

  • Patrick Sobocki, utsedd av Stiftelsen Industrifonden
  • Spike Loy, utsedd av BVF
  • Karl Tobieson, utsedd av Linc AB
  • Elmar Schnee (styrelsens ordförande)

Valberedningen ska före årsstämman 2021 utarbeta förslag till val av ordförande och övriga styrelseledamöter, val av ordförande för årsstämman, val av revisorer, fastställande av arvoden och liknande frågor.

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen inför årsstämman den 27 maj 2021 kan göra det via e-post till finance@calliditas.com. Förslagen ska lämnas in till valberedningen före den 5 april 2021.