Thomas Eklund
Thomas Eklund
Styrelseordförande
VISA BIOGRAFI
Thomas Eklund
Thomas Eklund
Styrelseordförande

Född 1967. Styrelseordförande sedan 2017.

Utbildning: MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Erfarenhet: Thomas Eklund har omfattande erfarenhet från såväl läkemedels- och medtechindustrin som den finansiella sektorn. Han har haft olika ledande befattningar, inklusive roller som CEO och verksamhetsanvarig för Europa hos Investor Growth Capital AB. Hans tidigare befattningar inkluderar Investment Director på Alfred Berg ABN AMRO Capital Insvestment AB och Vice President på Handelsbanken Markets.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande för Itrim Holding AB, Moberg Pharma AB (publ) och Sedana Medical AB (publ). Styrelseledamot för Biotage AB, Boule Diagnostics AB, Eklund konsulting AB, Excillum Aktiebolag, Memira Holding AB, Neoventa Medical AB, Rodebjer Form AB, SciBase Holding AB (publ), Surgical Science Sweden AB, Swedencare AB (publ) och TEDCAP AB.

Innehav i Bolaget: Thomas Eklund innehar 21 250 aktier i Bolaget och 445 teckningsoptioner av Klass C*

Hilde Furberg
Hilde Furberg
Styrelseledamot
VISA BIOGRAFI
Hilde Furberg
Hilde Furberg
Styrelseledamot

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Oslo universitet, Norge.

Erfarenhet: Hilde Furberg är en oberoende konsult och en professionell styrelseledamot. Hon har bred erfarenhet av ledarskap från hennes 35 år i försäljning, marknadsföring, strategi och management inom Pharma / Biotech. Hennes erfarenhet ligger inom olika områden av sällsynta sjukdomar, i allt från små till stora globala företag. Hilde har arbetat i företag som Genzyme och Baxter, hon var senast SVP och General Manger / European Head of Rare Diseases för Sanofi Genzyme. Förutom att arbeta för Genzyme / Sanofi Genzyme har Hilde sedan 2005 varit en icke-verkställande direktör och styrelseledamot i Probi, Pronova, Clavis och Algeta.

Övriga nuvarande befattningar: Hon är för närvarande en industriell rådgivare till Investinor och styrelseledamot i BerGenBio, Calliditas, Tappin och CoB för Blueprint Genetic.

Innehav i Bolaget: Hilde Furberg innehar 15 250 aktier i Bolaget och 118 teckningsoptioner av Klass B*

Lennart Hansson
Lennart Hansson
Styrelseledamot
VISA BIOGRAFI
Lennart Hansson
Lennart Hansson
Styrelseledamot

Född 1956. Styrelseledamot sedan 2009.

Utbildning: Doktorsexamen i genetik från Umeå universitet.

Erfarenhet: Lennart Hansson har bred erfarenhet i ledande befattningar av läkemedelsutveckling och affärsutveckling i både biotech och pharmabolag såsom KabiGen AB, Symbicom AB, AstraZeneca, Biovitrum AB och som vd i Arexis AB. Lennart var ansvarig för Industrifondens life science verksamhet 2008-2016 och arbetar idag på konsultbasis som senior rådgivare till Industrifonden. Han har arbetat i mer än 30 bolagsstyrelser och är även medgrundare av två läkemedelsutvecklingsbolag.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande för Sixera Pharma AB och Ignitus AB. Styrelseledamot för, Cinclus AB, InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ), och Medivir AB (publ). Senior Advisor hos Stiftelsen Industrifonden.

Innehav i Bolaget: Lennart Hansson innehar inga aktier i Bolaget.

Olav Hellebø
Olav Hellebø
Styrelseledamot
VISA BIOGRAFI
Olav Hellebø
Olav Hellebø
Styrelseledamot

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi från Hofstra University. MBA från IESE Business School.

Erfarenhet: Olav Hellebø är CEO i det i Storbritannien noterade bolaget ReNeuron Group plc och styrelseordförande samt medgrundare av Palma Biotech S.L. i Spanien. Han är en erfaren ledare inom läkemedelsbranschen och har innehaft seniora befattningar inom läkemedelsindustrin i både Europa och USA. Tidigare var Olav Hellebø CEO för Clavis Pharma ASA och innan det var han Senior Vice President av UCB Pharma och President of Immunology Operations. I denna befattning byggde han upp den globala organisationen som ansvarade för den framgångsrika registreringen och lanseringen av Cimzia®, UCBs antikroppsläkemedel för behandling av reumatoid artrit och Crohns sjukdom.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande för Barcelona Bioscience. Styrelseledamot och CEO för ReNeuron.

Innehav i Bolaget: Olav Hellebø innehar 8 000 aktier i Bolaget och 78 teckningsoptioner av Klass B*

Bengt Julander
Bengt Julander
Styrelseledamot
VISA BIOGRAFI
Bengt Julander
Bengt Julander
Styrelseledamot

Född 1953. Styrelseledamot sedan 2004.

Utbildning: Apotekarexamen från Uppsala universitet.

Erfarenhet: Bengt Julander är apotekare och arbetat i läkemedelsindustrin sedan 1978. Han är CEO i Linc AB, som investerar inom life science, däribland Bolaget. Bengt Julander har sedan 1990 huvudsakligen varit aktiv som investerare och styrelseledamot i läkemedelsutvecklingsbolag. Han har erfarenhet inom utveckling och kommersialisering av läkemedelsprodukter.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande för Knil AB. Styrelseledamot för Linc AB, Medivir Aktiebolag, Stille AB, Nefecon AB, Swevet AB, ProEquo AB, Sedana Medical AB (publ), Busulipo AB, nWise AB, Swevet Holding AB, Pharmalink Nordic AB och Cronhamn Invest AB. Styrelsesuppleant för Kv Eldstaden i Bromma AB, Algarvefastigheter AB, Eriksbergskliniken Gam AB, Linc Global AB, Linc International AB, Korkyl Holding AB, Eriksbergskliniken AB och Linc Trade AB.

Innehav i Bolaget: Bengt Julander innehar (direkt och genom bolag) 4 116 250 aktier i Bolaget.

Ann-Tove Kongsnes
Ann-Tove Kongsnes
Styrelseledamot
VISA BIOGRAFI
Ann-Tove Kongsnes
Ann-Tove Kongsnes
Styrelseledamot

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2013.

Utbildning: Masterexamen i nationalekonomi och företagsekonomi från Bodø Graduate School of Business. Avancerat program i företagsekonomi från Norges Handelshoyskole.

Erfarenhet: Ann-Tove Kongsnes har 18 års erfarenhet av aktivt ägande och investeringar, utveckling, transaktioner, avyttrande och IPO av teknologiföretag. Ann-Tove Kongsnes är Investment Director hos Investinor, Norges största investerare inom risk- och expansionskapital som även har investerat i Calliditas. Innan detta arbetade hon 7 år i internationell marknadsföring, som Director of Marketing and Operations. Ann-Tove Kongsnes har lång erfarenhet som investerare och har bred erfarenhet av styrelsearbete.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot och vice ordförande för Vitux AS (Ayanda) och poLight AS. Styrelseledamot för Numascale AS,Spinchip Diagnostics AS och Curida AS. Styrelsesuppleant för Boost AS, Boostcom Group AS, Data-Consult AS, Fondstiftelsen ved St. Olavs Hospital och Orientekspressen AS. Anställd hos Investinor AS. Observatör i Phoenix AS.

Innehav i Bolaget: Ann-Tove Kongsnes innehar inga aktier i Bolaget.

Innehav i Bolaget per den 31 januari, 2018.

* För mer information om teckningsoptionerna, se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Incitamentsprogram – Teckningsoptionsprogram 2017/2020” i prospektet.