Elmar Schnee
Elmar Schnee
Ordförande
VISA BIOGRAFI
Elmar Schnee
Elmar Schnee
Ordförande

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Master i marknadsföring och ledarskap från SIB.

Styrelseutskott: Ordförande i ersättningsutskottet.

Erfarenhet: Elmar Schnee var tidigare VD för Merck Serono och hade en central roll i Merck KGaAs förvärv av Serono. Han har också suttit som General Partner och medlem i Merck KGaAs styrelse samt innehaft flertalet globala seniora positioner för UCB och Sanofi.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Santhera Pharmaceutical, ProCom Rx SA, Moleac Pte Lts, Noorik Biopharmaceuticals AG and Advanz Pharma samt styrelseledamot i Clinigen Group plc, Kuste Biopharma och Damian Pharma AG.

Innehav i bolaget: Elmar Schnee innehar 10 000 aktier i Bolaget, 23 236 aktierätter i styrelse LTIP 2019, 14 063 aktierätter i styrelse LTIP 2020 och 10 624 aktierätter i styrelse LTIP 2021.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Styrelseordförande
Ordförande i ersättningsutskottet
Styrelsemedlem
Medlem i ersättningsutskottet
Medlem i valberedningen
Elisabeth Björk
Styrelseledamot
Hilde Furberg
Hilde Furberg
Styrelseledamot
VISA BIOGRAFI
Hilde Furberg
Hilde Furberg
Styrelseledamot

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Oslo universitet, Norge.

Styrelseutskott: Ledamot i revisionsutskottet.

Erfarenhet: Hilde Furberg är en oberoende konsult och en professionell styrelseledamot. Hon har bred erfarenhet av ledarskap från hennes 35 år i försäljning, marknadsföring, strategi och management inom Pharma / Biotech. Hennes erfarenhet ligger inom olika områden av sällsynta sjukdomar, i allt från små till stora globala företag. Hilde har arbetat i företag som Genzyme och Baxter, hon var senast SVP och General Manger / European Head of Rare Diseases för Sanofi Genzyme. Förutom att arbeta för Genzyme / Sanofi Genzyme har Hilde sedan 2005 varit en icke-verkställande direktör och styrelseledamot i Probi, Pronova, Clavis, Bergenbio och Algeta.

Övriga nuvarande befattningar: Hon är för närvarande en industriell rådgivare till Investinor och styrelseledamot i PCI Biotech.

Innehav i Bolaget: Hilde Furberg innehar 44 750 aktier i Bolaget, 8 449 aktierätter i styrelse LTIP 2019 och 4 327 aktierätter i styrelse LTIP 2020.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Styrelsemedlem
Medlem i revisionsutskottet
Molly Henderson
Molly Henderson
Styrelseledamot
VISA BIOGRAFI
Molly Henderson
Molly Henderson
Styrelseledamot

Född 1970. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning: MBA och kandidatexamen från State University of New York at Buffalo.

Styrelseutskott: Ledamot och ordförande i revisionsutskottet.

Erfarenhet: Molly Henderson har varit ekonomichef för flera noterade life science-bolag under mer än 17 år. Hon är för närvarande ekonomichef för UroGen Pharma, Inc. Hon var tidigare ekonomichef och vice verkställande direktör för Advaxis, Inc, ekonomichef för Iovance Biotherapeutics, Inc. (f.d. Lion Biotechnologies, Inc.) och dessförinnan affärs- och ekonomichef, samt vice verkställande direktör för VirtualScopics, Inc. Molly har även rådgett start-up-företag i Schweiz, samt varit chef för revisionsavdelningen hos PricewaterhouseCoopers LLP.

Övriga nuvarande befattningar: Ekonomichef för UroGen Pharma, Inc.

Innehav i Bolaget: Molly Hendersson innehar 100 aktier i bolaget samt 4 327 aktierätter i styrelse LTIP 2020.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Styrelsemedlem
Ordförande i revisionsutskottet
Medlem i revisionsutskottet
Diane Parks
Diane Parks
Styrelseledamot
VISA BIOGRAFI
Diane Parks
Diane Parks
Styrelseledamot

Född 1952. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Magisterexamen från Kansas State University och en MBA från Georgia State University.

Styrelseutskott: Ledamot i ersättningsutskottet.

Erfarenhet: Diane Parks är en ledande befattningshavare med lång erfarenhet inom försäljning och marknadsföring i USA där hon har haft positioner som exempelvis Head of US Commercial på Kite Pharma, Vice President Sales på Amgen och chef för global marknadsföring hos Pharmacyclics.

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Kura Oncology, Soligenix och TriSalus Life Sciences.

Innehav i bolaget: Diane Parks innehar 8 449 aktierätter i styrelse LTIP 2019 och 4 327 aktierätter i styrelse LTIP 2020.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Styrelsemedlem
Medlem i ersättningsutskottet
Henrik Stenqvist
Styrelseledamot

Ägande i bolaget per 1 juli 2020.

* För mer information angående incitamentsprogrammen, se ”Bolagsstyrning – Ersättning”.