Läs de senaste pressmeddelandena från Calliditas genom att klicka på en titel nedan.

För pressförfrågningar, vänligen kontakta oss.

Calliditas offentliggör slutligt utfall i budpliktsbudet till aktieägarna i Genkyotex

Calliditas Therapeutics vinnare av SwedenBIO Award 2020

Save the date: Calliditas arrangerar kapitalmarknadsdag i Stockholm den 20 januari 2021

Calliditas Therapeutics valberedning utsedd inför årsstämma 2021

Delårsrapport Q3 2020

Calliditas Therapeutics bjuder in till websänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för Q3 2020

Calliditas Therapeutics bjuder in till websänd presentation av positiva topline-resultat från fas 3-studien NefIgArd

Calliditas rapporterar positiva topline-resultat från fas 3-studien NefIgArd

Calliditas slutför förvärv av kontrollpost i Genkyotex SA

Calliditas tillkännager abstrakt och muntlig presentation vid ASN Digital Kidney Week 2020

Sista patientbesöket av den 200:e patienten fullbordat i NefIgArd del A, vilket stödjer utläsning av top line-data i den registreringsgrundande fas 3-studien under Q4 2020

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Första patienten i Kina rekryterad till den kliniska fas 3-studien NefIgArd med ledande läkemedelskandidaten Nefecon

Calliditas utnämner koncernjurist

Delårsrapport Q2 2020

Calliditas offentliggör avtal om förvärv av kontrollpost i Genkyotex SA

Calliditas Therapeutics bjuder in till websänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för Q2 2020

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Calliditas omorganiserar sin ledningsgrupp

Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

Antal aktier och röster i Calliditas Therapeutics

Kommuniké från årsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Citigroup meddelar att stabiliseringsåtgärder skett i Calliditas Therapeutics depåbevis som handlas på The Nasdaq Global Select Market

VD Renée Aguiar-Lucander utnyttjar sina teckningsoptioner och investerar 15,7 mkr i Calliditas

Citigroup meddelar att stabiliseringsåtgärder skett i Calliditas Therapeutics depåbevis som handlas på The Nasdaq Global Select Market

Calliditas Therapeutics bestämmer priset inom ramen för börsnoteringen på The Nasdaq Global Select Market i USA

Calliditas Therapeutics inleder roadshow för en börsnotering i USA och avser genomföra en kapitalanskaffning om 75 miljoner USD

Kallelse till årsstämma i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Calliditas lämnar in publikt registreringsdokument till SEC avseende potentiell börsnotering i USA

Delårsrapport Q1 2020

Calliditas Therapeutics årsredovisning för 2019 publicerad

Calliditas ger en företagsuppdatering i samband med Covid-19-pandemin

Calliditas utser ny Chief Medical Officer

Calliditas stärker sin kommersiella organisation i USA

Calliditas flyttar sin Årsstämma 2020 till 25 juni

Kommuniké från extra bolagsstämman i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Bokslutskommuniké 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Positivt yttrande från EMA:s pediatriska kommitté angående pediatrisk plan för behandling av IgAN med Nefecon

Calliditas lämnar in utkast till registreringsdokument för notering av amerikanska depåbevis i USA