Skip to content

Save the date: Calliditas arrangerar kapitalmarknadsdag i Stockholm den 20 januari 2021

Icke-regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (publ) (“Calliditas”) meddelar idag att bolaget arrangerar en kapitalmarknadsdag onsdagen den 20 januari 2021 i Stockholm för investerare, analytiker och media.

För presentationerna står medlemmar ur Calliditas ledning och inbjudna externa experter. Programmet kommer att innehålla en översikt över företagets kliniska utvecklingsprogram, inklusive en översikt av den nyligen framgångsrika utläsningen av topline-data från den kliniska fas 3-studien NefIgArd; den ledande läkemedelskandidaten Nefecons regulatoriska väg mot potentiellt marknadsgodkännande; en uppdatering om förberedelserna för kommersialisering i USA; samt en uppdatering på Calliditas utvecklingsportfölj. Efter presentationerna kommer det att hållas en modererad frågestund.

Kapitalmarknadsdagen kommer att hållas på engelska och programmet löper från 13:00 till 17:00 och kommer webbsändas via Calliditas hemsida. Presentationerna kommer även att finnas tillgängliga på Calliditas hemsida efter evenemanget. Ytterligare detaljer kring dagen kommer att presenteras framöver.

Om du önskar anmäla dig redan nu går det bra via e-mail till finance@calliditas.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 december 2020, kl. 13:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Investerrarelationer

Epost: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: +46 703 11 99 60

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics AB är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik tvåstegsformulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT).