På Calliditas har vi åtagit oss att vara ett ansvarsfullt företag genom att ständigt förbättra hur vår affärsverksamhet påverkar samhället socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Grunden för vår verksamhet är vår strävan att ge personer med sällsynta sjukdomar som inte fått sina behov tillgodosedda tillgång till behandling. Vårt åtagande om högsta standard inom affärsetik är avgörande när vi strävar mot detta mål.

Calliditas strävar efter att tillhandahålla en säker, stimulerande och uppmuntrande miljö för alla våra anställda. Vår framgång som företag vilar på vår förmåga att fungera som ett enhetligt team när vi arbetar för att vinna förtroende och respekt från våra medarbetare, investerare och till syvende och sist, våra patienter. Vårt företag bygger på kreativa, produktiva och engagerade medarbetare, och vi är fast beslutna att se till att alla har samma möjlighet att blomstra och aktivt bidra till vårt övergripande uppdrag.

Vi strävar alltid efter att agera med integritet och vi kräver högsta etiska standard av våra anställda och oss själva. Vi granskar och anpassar kontinuerligt våra policys och kvalitetskontrollsystem för att säkerställa att vi fortsätter att upprätthålla våra höga standarder, och våra anställda får regelbunden utbildning i lämpligt uppförande. Vi vill främja etiskt beteende i vårt team genom våra företagsvärderingar och vår uppförandekod . Varje anställd förväntas agera proaktivt genom att ställa frågor, söka vägledning och rapportera misstänkta brott mot denna kod, eftersom vi ser våra anställda som avgörande för att hjälpa oss att upprätthålla en arbetsmiljö som uppfyller en hög etisk standard.

Det är vår starka övertygelse att både individuella prestationer och företagets övergripande resultat förstärks av en hälsosam arbetsmiljö. Som arbetsgivare strävar vi kontinuerligt efter att förbättra Calliditas arbetsmiljö och se till att varje anställd känner sig uppskattad, stödd och utmanad att växa i sin roll. Att uppmuntra till en lämplig balans mellan arbete och privatliv är också av stor betydelse för oss, eftersom vi strävar efter att upprätthålla friska medarbetare och en hälsosam arbetsmiljö. Vi är stolta över att kunna erbjuda en säker, hälsosam och inkluderande arbetsplats med lika utvecklingsmöjligheter för alla.