Utökad tillgång till läkemedel under utveckling

Calliditas Therapeutics AB fokuserar på utveckling och kommersialisering av nya behandlingar av ovanliga sjukdomar, med ett initialt fokus på njur- och leversjukdomar.

För närvarande erbjuder Calliditas Therapeutics inte tillgång till läkemedel som är under utveckling utanför kliniska studier. Vi uppmuntrar patienter att delta i kliniska studier av läkemedel som vi utvecklar när det är möjligt. Detta eftersom kliniska studier är utformade, genomförda och övervakade på ett sätt som säkerställer att säkerhet och effekt utvärderas på rätt sätt innan resultaten överlämnas till tillsynsmyndigheter för granskning i syfte att göra läkemedlen brett tillgängliga för patienter.

Du och din vårdgivare kan få reda på mer om våra kliniska prövningar på www.clinicaltrials.gov och söka efter ”Calliditas Therapeutics”.

Om det blir aktuellt kommer den här webbplatsen att uppdateras med länkar till utökad information på www.clinicaltrials.gov. Calliditas Therapeutics förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna utökade åtkomstpolicy.