Skip to content

En ljusare framtid för patienter med sällsynta sjukdomar

På Calliditas är patientens välbefinnande i centrum för allt vi gör, oavsett hur sällsynt deras sjukdom är. I USA lever mer än 25 miljoner människor med en sällsynt sjukdom. På Calliditas är vi engagerade i att identifiera behandlingar som gör det möjligt för patienter med sällsynta sjukdomar att leva ett längre, bättre liv.

ATT BEHANDLA IGA-NEFROPATI

På Calliditas är vi engagerade i att hjälpa människor som lever med IgA-nefropati (IgAN) att få de resurser som behövs för att de ska känna sig trygga och stärkta i sina behandlingsbeslut. Som en del av vårt engagemang har vi lanserat IgAN Connect, en online-plattform som tillhandahåller resurser till människor som lever med IgAN.

Oavsett om du precis har fått diagnosen IgAN, har levt med sjukdomen i många år eller är vårdgivare till någon med IgaN, så finns vi här för dig. IgAN Connect kan ge dig och ditt supportnätverk verktyg för att hjälpa dig förstå, hantera och leva med denna kroniska autoimmuna sjukdom.

VÅRA PÅVERKANSPARTNERS

Vi är stolta över att arbeta tillsammans med partners för att stödja patienter som lever med IgAN. Klicka på ikonerna för att lära dig mer om några av de stiftelser som vi har samarbetat med.

AKTUELLA KLINISKA FÖRSÖK

Allt eftersom vi utökar vår portfölj med behandlingar rekryterar vi lämpliga patienter med en mängd olika sjukdomar, däribland PBC och skivepitelcancer. Läs mer om Calliditas öppna kliniska prövningar.

Utökad tillgång till TARPEYO

Named Patient Program

Patienter som har allvarliga eller omedelbart livshotande sjukdomar eller tillstånd och som har provat alla jämförbara eller tillfredsställande alternativa behandlingsalternativ och inte kan anmäla sig till en klinisk studie söker ibland tidig tillgång till medicinska produkter som ännu inte är tillgängliga i deras hemland.

Som en del av vårt uppdrag att stödja patienter globalt har Calliditas Therapeutics anlitat Tanner Pharma Group för att administrera ett Named Patient Program för TARPEYO® (budesonid) kapslar med fördröjd frisättning i utvalda länder där TARPEYO för närvarande inte är tillgängligt eller godkänt för användning av den lokala tillsynsmyndigheten.

Named Patient Program ger kontrollerad åtkomst till TARPEYO före godkännande efter direkta förfrågningar från läkare, sjukhus, apotek, distributörer, hälsoministerier eller andra parter på uppdrag av specifika, namngivna patienter, i utvalda länder där TARPEYO ännu inte har fått ett försäljningstillstånd och vid tillfällen då patienter har provat alla jämförbara eller tillfredsställande alternativa behandlingsalternativ.

Innan en produkt godkänns för användning på en marknad av den lokala regulatoriska myndigheten måste säkerheten och effekten, och om de potentiella fördelarna överväger dess möjliga risker, utvärderas på lämpligt sätt. Vårdgivare och patienter bör överväga alla möjliga fördelar och risker när de söker tillgång till ett icke godkänt läkemedel i sin lokala jurisdiktion. Patienter som söker tillgång till TARPEYO rekommenderas att konsultera direkt med sin vårdgivare.

Vårdgivare bör rikta förfrågningar om Named Patient Program till Tanner Pharma Group via:
Epost: IgAN@tannerpharma.com.
Tel:+1 704 552 8408