Skip to content

Lansering av klinisk fas 3-studie med Nefecon i Japan

Icke-regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (Nasdaq: CALT, Nasdaq Stockholm: CALTX) (”Calliditas”) meddelade idag att dess partner Viatris Pharmaceuticals Japan G.K. (“Viatris”) har inlett en klinisk fas 3-studie i Japan med Nefecon, som går under namnet VR-205 på den japanska marknaden, hos japanska patienter med IgA-nefropati (IgAN).

Den kliniska studien är en jämförande studie (bridging study) som kräver att ett begränsat antal japanska patienter deltar i en studie som till sin utformning liknar den globala NefIgArd-studien. IgAN har betecknats som en svårbehandlad sjukdom i Japan*, där cirka 33 000 patienter antas ha sjukdomen samtidigt som behandlingsalternativen i landet är begränsade.  

Calliditas Therapeutics tillkännager licensavtal med Viatris för att registrera och kommersialisera specialterapi för IgA nefropati i Japan – Calliditas Therapeutics AB

*Japans centrum för svårbehandlade sjukdomar, Japan Intractable Disease Information Center

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Hillsten, Head of IR & Sustainability, Calliditas

Tel.: +46 76 403 35 43, E-post: asa.hillsten@calliditas.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2024, kl. 08:30 CET.