Key Opinion Leader (KOL) Perspectives webinar

Klicka på länken nedan för att titta på webbinariet där en ledande opinionsbildare ger perspektiv på sjukdomen IgA-nefropati och hur den behandlas.

https://media.rampard.com/20210310/reg.jsp

Webbinariet innehöll en presentation av Dr Richard Lafayette, Stanford Healthcare, som är medlem av American College of Physicians. Han talade om IgA-nefropatis sjukdomsmekanism, kopplingen mellan tarm och njure och om hur Calliditas ledande läkemedelskandidat Nefecon kan komma att användas i praktiken om den blir godkänd. Calliditas vd Renee Aguiar-Lucander samt marknadschef Dr Richard Phillipson gav också en kort uppdatering om företaget och diskuterade data från den globala fas 3-studien NefIgArd.

Därefter följde en frågestund med de tre som presenterat.

Kort om Dr Richard Lafayette

Dr. Lafayette är Professor of Medicine (Nephrology) vid Stanford University Medical Center. Han är grundare av och Director vid Stanford Glomerular Disease Center och dess utbildningsprogram. Han har ett långvarigt intresse för glomerulära sjukdomar med fokus på IgA-nefropati. Detta intresse har lett till många analyser och en del klarlägganden av patogenesen i IgA-nefropati. Dr. Lafayette har även lett många kliniska prövningar. Han har mer än 25 års klinisk erfarenhet och har publicerat mer än 125 publikationer, inklusive 75 artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Han är fortfarande passionerad i arbetet med att upptäcka säkrare och effektivare behandlingar för patienter.