Skip to content

Key Opinion Leader Fireside Chat med Professor Richard Lafayette om behandlingslandskapet för IgAN i USA

Icke-regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas”) meddelade idag att de kommer att vara värd för en Key Opinion Leader (KOL) Fireside Chat om behandlingslandskapet för IgA nefropati (IgAN) i USA tisdagen den 8 november 2022 kl. 19:30.

Presentationen ges av KOL Richard Lafayette, M.D., F.A.C.P., Stanford Healthcare, som kommer att diskutera vikten av att minska proteinuri, de nyligen publicerade data från del A av NefIgArd-studien och det befintliga behandlingslandskapet i USA för IgAN-patienter. En live Q&A-session kommer att hållas efter presentationen.

För att registrera dig, klicka här.

Dr. Lafayette är professor i medicin (nefrologi) och grundare och chef för Stanford Glomerular Disease Center och dess stipendieutbildningsprogram vid Stanford University Medical Center. Hans 25-åriga karriär inom nefrologi spänner över allmän nefrologi, transplantationsnefrologi och fokuserar på glomerulär sjukdom. Under denna tid har han tjänstgjort som Senior Associate Chair of Medicine i sex år och Clinical Chief of Nephrology i mer än ett decennium. Dr. Lafayette var medlem i den första Kidney News Editorial Board och är medlem i ASN Glomerular Diseases Advisory Group. Han tog sin medicinska examen vid New York Medical College, utbildade sig i internmedicin vid Long Island Jewish Medical Center och i nefrologi vid Stanford University.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Investerarrelationer Calliditas

E-post: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: 0703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2022 kl. 09:00.

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett kommersiellt biofarmabolag med säte i Stockholm som fokuserar på identifiering, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar med betydande medicinska behov som inte tillgodosetts. Calliditas främsta läkemedelsprodukt, som utvecklats under namnet Nefecon, har fått ett accelererat godkännande av FDA under namnet TARPEYO® och ett villkorat godkännande av Europeiska Kommissionen under namnet KINPEYGO®. KINPEYGO kommersialiseras i EU:s medlemsstater av Calliditas partner, STADA Arzneimittel AG. Calliditas driver även en Fas 2b/3-studie med NOX-hämmare i primär gallkolangit (primary biliary cholangitis, PBC) och en klinisk Fas 2 proof-of-concept-studie i huvud- och halscancer. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT). Besök www.calliditas.com för ytterligare information.