Skip to content

Inbjudan till presentation av Calliditas kvartalsrapport januari – december 2023

Icke-regulatoriskt

Calliditas kvartalsrapport för perioden januari – december 2023 publiceras på engelska och svenska kl. 07.00 onsdagen den 21 februari 2024.

En kombinerad audio cast och telefonkonferens med möjligheten att ställa frågor kommer att hållas samma dag kl. 14.30 där VD Renée Aguiar-Lucander, CFO Fredrik Johansson, CMO Richard Philipson och President

North America Maria Törnsén kommer att presentera.

Presentationen kommer att hållas på engelska.

Länk till web cast: https://ir.financialhearings.com/calliditas-therapeutics-q4-report-2023

För att delta via telefonkonferensen vänligen registerna dig via länken nedan: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50046870

Efter registrering kommer du att få ett telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till presentationen. Via telefonkonferensen finns det möjlighet att ställa muntliga frågor.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Åsa Hillsten, Head of IR & Sustainability, Calliditas

Tel. +46 76 403 35 43, E-mail: asa.hillsten@calliditas.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2024, kl. 07:00 CET.