Picture1

2021

Patientrekryteringen slutförd för fas-3 studien NefIgArd

Calliditas lämnade in ansökan till FDA och in ansökan om marknadsgodkännande (Marketing Authorisation Application) till EMA för patienter med primär IgA-nefropati

Calliditas ingick avtal om lånefacilitet på 75 miljoner dollar med Kreos Capital

Calliditas Therapeutics och STADA Arzneimittel AG ingick avtal för att registrera och kommersialisera specialistläkemedel i Europa för IgA-nefropati

Calliditas beslutade om en riktad nyemission om 2,4 miljoner aktier och tillfördes cirka 324 miljoner kronor

Calliditas slutförde sitt förvärv av Genkyotex, som blev ett helägt dotterbolag till Calliditas och avnoterades från Euronext

15 December beviljade FDA Calliditas accelererat godkännande för TARPEYO™ (budesonid) ) för behandling av vuxna patienter med primär IgA-nefrit (IgAN). TARPEYO blev den första behandlingen någonsin som godkänts för behandling av IgAN.

image9

2020

Calliditas noterades på Nasdaq Global Select Market med en kapitalanskaffning om cirka 96,9 miljoner USD.

Calliditas förvärvade en kontrollerande post i Genkyotex SA.

Calliditas tillkännagav positiva resultat från den viktiga fas 3 NefIgArd-studien.

2019

Rekryteringen slutfördes för den registreringsgrundande fas 3-studien NefIgArd del A.

Calliditas Therapeutics och Everest Medicines ingår avtal för att utveckla och kommersialisera Calliditas ledande produktkandidat för IgA-nefropati i den kinesiska regionen och Singapore.

Calliditas tecknar en exklusiv inlicensieringsaffär av Budenofalk 3 mg oral kapsel för USA-marknaden med det tyska läkemedelsbolaget Dr. Falk Pharma GmbH.

image6

2018

Första patienten rekryterad till den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien NefIgArd.

Calliditas noteras på Nasdaq Stockholms huvudlista och säljer aktier för cirka 739 miljoner kronor.

image7

2017

Pharmalink byter namn till Calliditas Therapeutics.

Publicering av resultat från Fas 2b-studien i The Lancet

Calliditas utför ett antal ”End of Phase 2”-möten med FDA och EMA.

image5

2016

Bolaget förbereder sig för ”End of Phase 2”-möten med FDA och EMA.

Pharmalink erhåller särläkemedelsklassificering för sin ledande produktkandidat i Europa.

Tufts Medical Center publicerade en meta-analys.

2015

Bolaget inbjuds till samarbete av KHI (American Society of Nephrology) för att kartlägga proteinuri som ett surrogateffektmått inom IgA-nefropati.

Finansiering från befintliga investerare inför förberedelserna för fas 3.

Calliditas offentliggör de första resultaten från fas 2b-studien samt uppnår det primära effektmåttet i en planerad interimsanalys.

2014

Huvudsakliga patent godkänns i USA, Europa, Kina och Hong Kong för den ledande produktkandidaten.

2013

Investinor ansluter till de befintliga investerarna för att finansiera slutförandet av fas 2b-studien NEFIGAN.

2012

Grundarna, inklusive Industrifonden och Bengt Julander, finansierar initiering och genomförande av fas 2b-studien, den så kallade NEFIGAN-studien.

2011

Pharmalink får exklusiva rättigheter till formuleringstekniken TARGIT® för utveckling och tillverkning av dess ledande produktkandidat enligt ett avtal med Archimedes Development Ltd.

pilt5

2010

Pharmalink erhåller särläkemedelsklassificering för sin ledande produktkandidat i USA.

2009

Fas 2a-studien avslutas med positiva resultat.

pilt2

2008

Bolaget identifierade sin ledande läkemedelskandidat.

calliditas-our-history-2004

2004

Calliditas grundades som ett aktiebolag enligt svensk lagstiftning den 20 februari 2004 under namnet Pharmalink AB och registrerades hos Bolagsverket den 15 april 2004.