Calliditas grundades som ett aktiebolag den 20 februari 2004 under namnet Pharmalink AB och registrerades hos Bolagsverket 15 april 2004.

Tidslinje

2019

Rekryteringen slutförd för den registreringsgrundande fas 3-studien NefIgArd.

Calliditas Therapeutics och Everest Medicines ingår avtal för att utveckla och kommersialisera Nefecon för IgA-nefropati i den kinesiska regionen och Singapore.

Calliditas sluter en exklusiv inlicensieringsaffär av Budenofalk 3 mg oral kapsel för den amerikanska marknaden med det tyska läkemedelsbolaget Dr. Falk Pharma GmbH för leverindikation som autoimmun hepatit (AIH).

2018

Första patienten rekryterad till den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien NefIgArd med den ledande läkemedelskandidaten Nefecon.

Calliditas noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

2017

Pharmalink byter namn till Calliditas Therapeutics.

Publicering av resultat från Fas 2b-studien i The Lancet.

Calliditas utför ett antal ”End of Phase 2”-möten med FDA och EMA.

2016

Calliditas erhåller särläkemedelsklassificering för Nefecon i Europa.

Tufts Medical Center publicerar meta-analysen relaterad till förändring av proteinuri som en surrogatmarkör vid IgA-nefropati i American Journal of Kidney Disease.

Förberedelser för ”End-of-Phase 2”-möten med FDA och EMA.

Bolaget samarbetar med KHI (American Society of Nephrology) för att kartlägga proteinuri som ett surrogateffektmått inom IgA-nefropati.

2015

Bolaget samarbetar med KHI (American Society of Nephrology) för att kartlägga proteinuri som ett surrogateffektmått inom IgA-nefropati.

Finansiering från befintliga investerare inför förberedelserna för Fas 3.

Calliditas offentliggör de första resultaten från Fas 2b-studien samt uppnår det primära effektmåttet i en planerad interimsanalys.

2014

Nefecons huvudsakliga patent godkänns i USA, Europa, Kina och Hong Kong.

2013

Investinor ansluter till de befintliga investerarna för att finansiera slutförandet av Fas 2b-studien.

2012

Industrifonden och grundarna samt Bengt Julander, finansierar initiering och genomförande av Fas 2b-studien, den så kallade NEFIGAN-studien.

2004 – 2011

Fas 2a-studien avslutas med positiva resultat.

Calliditas erhåller särläkemedelsklassificering för Nefecon i USA.

Nefecon blir Bolagets ledande läkemedelskandidat.

Calliditas får exklusiv tillgång till formuleringstekniken för att utveckla och tillverka Nefecon.

Industrifonden investerar i bolaget.