Bolaget grundades 2004 under namnet Pharmalink AB och är baserat i Stockholm.

2018

Första patienten rekryterad till den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien NefIgArd med ledande läkemedelskandidaten Nefecon

Calliditas noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista

2017

Pharmalink byter namn till Calliditas Therapeutics

Publicering av resultat från Fas 2b-studien i The Lancet

Calliditas utför ett antal ”End of Phase 2”-möten med FDA och EMA

2016

Calliditas erhåller särläkemedelsklassificering för Nefecon i Europa

Tufts Medical Center publicerar meta-analysen relaterad till förändring av proteinuri som en surrogatmarkör vid IgA-nefropati i American Journal of Kidney Disease

Förberedelser för ”End-of-Phase 2”-möten med FDA och EMA

Bolaget samarbetar med KHI (American Society of Nephrology) för att kartlägga proteinuri som ett surrogateffektmått inom IgA-nefropati

2015

Bolaget samarbetar med KHI (American Society of Nephrology) för att kartlägga proteinuri som ett surrogateffektmått inom IgA-nefropati

Finansiering från befintliga investerare inför förberedelserna för Fas 3

Calliditas offentliggör de första resultaten från Fas 2b-studien samt uppnår det primära effektmåttet i en planerad interimsanalys

2014

Nefecons huvudsakliga patent godkänns i USA, Europa, Kina och Hong Kong

2013

Investinor ansluter till de befintliga investerarna för att finansierar slutförandet av Fas 2b-studien

2012

Industrifonden och grundarna samt Bengt Julander, finansierar initiering och genomförande av Fas 2b-studien, den så kallade NEFIGAN-studien

2004 – 2011

Fas 2a-studien avslutas med positiva resultat

Calliditas erhåller särläkemedelsklassificering för Nefecon i USA

Nefecon blir Bolagets ledande läkemedelskandidat

Calliditas får exklusiv tillgång till formuleringstekniken för att utveckla och tillverka Nefecon

Industrifonden investerar i Bolaget