Calliditas är ett biofarmabolag i klinisk fas som fokuserar på att identifiera, utveckla och kommersialisera nya behandlingar av sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar där det finns ett betydande icke tillgodosett medicinskt behov.

Calliditas ledande produktkandidat Nefecon är en patenterad, ny oral formulering av budesonid, en etablerad potent lokalverkande immunosuppressiv, för behandling av den autoimmuna njursjukdomen IgA nefropati (IgAN) där det finns ett betydande icke tillgodosett medicinskt behov och inga godkända läkemedel.

IgAN är en progressiv, kronisk sjukdom som över tid resulterar i en försämring av njurfunktionen hos patienter. Många av dessa patienter riskerar att utveckla terminal njursvikt (ESRD) vilket betyder att de behöver dialys eller njurtransplantation.

Nefecon är för närvarande den enda läkemedelskandidaten under utveckling för IgAN som är avsedd att vara sjukdomsmodifierande. Nefecon riktas mot ileum, tunntarmens slutparti, där IgAN anses ha sitt ursprung. Det är i ileum man lokaliserar högst koncentration av Peyers plack, vars funktion är att utsöndra immunoglobulin A, eller IgA, antikroppar. Nefecon har beviljats särläkemedelsstatus för behandling av IgAN i USA och EU.

Bolaget bildades 2004 för att utveckla och kommersialisera Nefecon, som förvärvades av Nefecons skapare, professorerna Bengt Fellström och Roger Hällgren vid Uppsala universitet. Calliditas leds av en erfaren och engagerad vd och bolagsledning med mer än 15 års tidigare erfarenhet i snitt i läkemedelsindustrin inom bolag som GlaxoSmithKline, Novo Nordisk, Pfizer och UCB.

Styrelsen består av högt kvalificerade forskare, ledande befattningshavare inom läkemedelssektorn och experter inom läkemedelsutveckling, bolagsutveckling och kommersialisering av läkemedel.

Calliditas stöds av ett välrenommerat expertnätverk inom IgAN-fältet, inklusive framstående IgAN-specialister över hela världen som agerar som externa rådgivare och forskare inom Nefecons kliniska studier.