Calliditas är ett biofarmabolag i klinisk fas som fokuserar på att identifiera, utveckla och kommersialisera nya behandlingar av sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och leversjukdomar där det finns betydande icke tillgodosedda medicinska behov.

Calliditas har utvecklat en pipeline fokuserad på särläkemedelsindikationer.

Calliditas rapporterade positiva top-line data från en global fas 3-studie under 2020 och lämnade in en NDA till FDA i mars 2021. Om den godkänns, siktar Calliditas på att kommersialisera sin produkt i USA i egen regi, samtidigt som man samarbetar med partners utanför USA. Calliditas lämnade in en MAA till EMA i maj 2021.

År 2020 förvärvade Calliditas företaget Genkyotex och planerar att påbörja både fas 2/3 och fas 2-studier under 2021.

Calliditas har en erfaren och engagerad bolagsledning med mer än 15 års erfarenhet i läkemedelsindustrin i genomsnitt inom bolag som GlaxoSmithKline, Pfizer och AstraZeneca. Styrelsen består av högt kvalificerade forskare, ledande befattningshavare inom läkemedelssektorn och experter inom läkemedelsutveckling, bolagsutveckling och kommersialisering av läkemedel. Calliditas stöds också av dess vetenskapliga styrkommitté, ett välrenommerat expertnätverk, som agerar som externa rådgivare och forskare inom kliniska studier.