Calliditas är ett specialistläkemedelsbolag som är inriktat på utveckling av högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där bolaget helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen.

Calliditas Therapeutics fokuserar på utveckling och kommersialisering av sin ledande läkemedelskandidat Nefecon, som framgångsrikt har genomgått en klinisk fas 2b-studie som en potentiell ny behandlingsform för patienter med den inflammatoriska, särläkemedelsdesignerade njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN) som riskerar att utveckla njursvikt.

Med uppbackning av starka investerare med en tydlig långsiktig vision och lång erfarenhet av att få ut produkter på marknaden syftar Calliditas Therapeutics till att ta Nefecon genom en global fas 3-studie för kommersialisering. Dessutom har företaget identifierat andra potentiella användningsområden för Nefecon i nischindikationer och kommer att undersöka utvecklingen av dessa för att ge nya behandlingar till patienter med otillräckliga medicinska behov.

Bolaget grundades 2004 under namnet Pharmalink AB och är baserat i Stockholm.