Skip to content

Calliditas utser ny Chief Medical Officer

Regulatoriskt

Calliditas Therapeutics AB (publ) (“Calliditas”) meddelade idag att Dr. Richard Philipson har utsetts till Chief Medical Officer (CMO) på Calliditas och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.

Richard Philipson är utbildad läkare med 24 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Efter att ha arbetat i både stora läkemedelsföretag och mindre bioteknikbolag har han lång erfarenhet av sällsynta sjukdomar och har tagit flera produkter från tidig utveckling till marknaden.

Innan han kom till Calliditas arbetade Richard som CMO på det brittiska bioteknikföretaget Trizell. Där ledde han bland annat det kliniska fas 3-programmet med Adstiladrin® och Biologics License-ansökan (BLA) inom icke-muskelinvasiv blåscancer, inlämnad till amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA) i september 2019. Före Trizell arbetade han på Takeda som Executive Medical Director och arbetade med kliniska utvecklingsprojekt både inom sällsynta sjukdomar och icke-sällsynta sjukdomar. I denna roll var han också kliniskt ansvarig för flera samarbetsaktiviteter med bioteknikföretag och investerare.

Tidigare var han 16 år på GlaxoSmithKline, där han innehade ett antal ledande befattningar, däribland sjukdomsområdeschef och tillförordnad Chief Medical Officer för enheten för sällsynta sjukdomar. Han var också ansvarig för att bygga en portfölj av utvecklingsprojekt och kommersiella produkter över ett brett spektrum av sjukdomar (immuninflammation, ben- och ledsjukdom, dermatologi och oftalmologi). Dessutom var han ansvarig för att bygga externa allianser och akademiska samarbeten.

Innan han kom till läkemedelsbranschen arbetade Richard som läkare i flertalet positioner med olika patientgrupper, inklusive patienter med IgA-nefropati.

Hans utbildning inkluderar medlemskap vid Royal College of Physicians, London; medlemskap vid Royal College of General Practitioners, London; stipendium vid Faculty of Pharmaceutical Medicine, London; MB MS, Middlesex Hospital Medical School; och en teknologie kandidatexamen i Biomedical Sciences vid London University.

“Vi är oerhört glada att addera Richard till vår ledningsgrupp. Med sin långa erfarenhet och utmärkta renommé kommer Richard att vara med i utformningen av Calliditas framtida strategi för klinisk utveckling. Jag är glad över att få samarbeta med Richard för att vidareutveckla den befintliga medicinska plattformen och nätverket för att säkerställa fortsatt framgång för Nefecon och andra portföljutvecklingsaktiviteter,” säger Calliditas VD Renée Aguiar-Lucander.

Richard Philipson startar sin tjänst i juli och Dr. Krassimir Mitchev återupptar då sin tjänst som Head of Medical Affairs på Calliditas.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2020 kl. 08:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Renée Aguiar-Lucander, VD Calliditas Therapeutics

Epost: renee.lucander@calliditas.com

Telefon: 072-252 10 06

Mikael Widell, Informationschef

Epost: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: 070-311 99 60

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där bolaget helt eller delvis kan driva och delta i kommersialiseringen. Bolaget fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik tvåstegsformulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i egen regi i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: CALTX). Besök www.calliditas.com för ytterligare information.